Cauta in tabel :

Număr document Conținut Dată publicare Caracter Descarcă
110

privind stabilirea datei concursului, bibliografia, constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea postului  contractual vacant de muncitor necalificat  din cadrul ,,Compartimentului Administrativ ”

14.09.2021   Descarcă
98 privind  convocarea  Consiliului  Local Adunați  în  ședință ordinară. 17.07.2021   Descarcă
97 privind promovarea în grad profesional a  doamnei  MILU NICOLETA , consilier  achiziții publice în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunați, județul Prahova, 07.07.2021    
96 privind  convocarea  Consiliului  Local Adunați  în  ședință ordinară. 01.07.2021   Descarcă
95 privind incetarea alocatiei de sustinere a familiei 30.06.2021    
94 privind modificarea alocatiei de sustinere a familiei 30.06.2021    
93 privind angajarea cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată a d-nei Oproiu Angelica în calitate de asistent personal. 29.06.2021    
92

privind acordarea indemnizației lunare persoanei cu handicap grav Bădila Elena începând cu data de 01.07.2021.

29.06.2021    
91 privind încetarea plații indemnizației lunare,cuvenite d-lui Șerban Ion, persoană cu handicap grav. 29.06.2021    
90 privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor aferente obiectului Lucrări de reparație Drum comunal Lacu Marinoaiei – Punere in Siguranță. 03.06.2021   Descarcă
89 încetarea ajutorului social domnului Tudoran Damian 03.06.2021    
88 privind promovarea in grad profesional a doamne Milu Nicoleta, consilier achiziții publice în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunați.  31.05.2021    
87 privind  prelungirea contractului individual  de  muncă  al  d- nei  Turek Ioana,asistent personal al copilului Turek Eva – Elena,persoana cu handicap grav. 28.05.2021    
86 privind  convocarea Consiliului  Local Adunați  în  ședință ordinară. 28.05.2021   Descarcă
85 privind acordarea indemnizației lunare persoanei cu handicap grav Șerban Ion. 26.05.2021    
84 privind  convocarea  Consiliului  Local Adunați  în  ședință extraordinară. 19.05.2021   Descarcă
83 privind angajarea cu contract în muncă  pe perioada determinata a d-nei Bunea Ioana – Cornelia  în calitate de  asistent personal 19.05.2021    
82 privind acordarea unui ajutor de înmormântare 07.05.2021    
81 privind încetarea alocației de susținere a familiei 29.04.2021    
80 privind încetarea ajutorului social domnului Fratiloiu Iulian 29.04.2021    
79 privind constituirea comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul  organizat pentru  promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcționarului public din  cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Adunați ,,Compartiment Achiziții Publice” 21.04.2021   Descarcă
78 privind încetarea contractului individual de munca al d-nei Badilica Nicoleta Corina. 21.04.2021    
77 privind acordarea unui ajutor de urgenta 21.04.2021    
76 privind desemnarea persoanei responsabile cu aplicarea Legii nr.62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia. 20.04.2021   Descarcă
75 privind  convocarea  Consiliului  Local Adunați  în  ședință ordinară. 16.04.2021   Descarcă
74 privind aprobarea Regulamentului propriu privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții ale autorității executive. 08.04.2021   Descarcă
73 privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcționarului public din  cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei  Adunați ,,Compartiment Achiziții Publice” 06.04.2021   Descarcă
72 privind  acordarea unui ajutor de urgență 02.04.2021    
71 privind încetarea alocației de susținere a familiei 31.03.2021    
70 privind încetarea ajutorului social  31.03.2021    
69 privind încetarea ajutorului social 31.03.2021    
68 privind acordarea unui ajutor de urgență 30.03.2021    
67 privind aprobarea Regulamentului privind evaluarea performanțelor profesionale individuale ale personalului contractual încadrat în aparatul de specialitate al primarului comuna Adunați și serviciile subordonate Consiliului local al comuna Adunați. 12.03.2021   Descarcă
66 privind constituirea comisiei de evaluare a performantelor  profesionale ale secretarului general al comunei Adunați 12.03.2021   Descarcă
65 privind actualizarea componentei comisiei pentru probleme de apărare 12.03.2021   Descarcă
64 privind numirea îndrumătorului de stagiu şi aprobarea programului de desfăşurare al perioadei de stagiu pentru funcţionarul public NEGOTEI ELENA – CATALINA , inspector, clasa I, grad profesional debutant 12.03.2021   Descarcă
63 privind convocarea  Consiliului  Local Adunați  în  ședință  extraordinară. 12.03.2021   Descarcă
62 privind acordarea unui ajutor de urgență 05.03.2021    
61 privind  convocarea  Consiliului  Local Adunați  în  ședință  ordinară. 04.03.2021   Descarcă
60 privind numirea d-nei Negotei Elena – Cătălina în funcția publică de execuție clasa I, grad profesional debutant, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunați, județul Prahova 04.03.2021    
59 privind acordarea alocației de susținere a familiei 26.02.2021    
58 privind acordarea alocației de susținere a familiei 26.02.2021    
57 privind modificarea alocației de susținere a familiei 26.02.2021    
56 privind modificarea art.1 din Dispoziția Primarului comunei Adunați nr.47/05.03.2020 privind constituirea Comisiei comunale pentru realizarea lucrărilor de pregătire, organizare și efectuare a recensământului general agricol  runda 2020, din comuna Adunați, județul Prahova. 24.02.2021   Descarcă
55 privind acordarea unui ajutor de urgență 18.02.2021    
54 privind  convocarea  de  îndată  a Consiliului  Local Adunați  în   ședință  extraordinară. 17.02.2021   Descarcă
53 privind  convocarea  de  îndată  a Consiliului  Local Adunați  în   ședință  extraordinară. 11.02.2021   Descarcă
52 privind  modificarea dispoziției primarului comunei Adunați  nr.128 / 23.12.2020 privind organizarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante din categoria funcționarilor publici de execuție, inspector, clasa I, gradul profesional debutant, la compartimentul asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunați judeţul Prahova. 11.02.2021    
51 privind acordarea unor sumei de 28 lei cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, reprezentând diferența dintre sumele acordate pentru perioadele noiembrie 2018 – martie 2019 , decembrie 2019 – martie 2020 și dreptul cuvenit conform prevederilor legale cuprinse în O.U.G. nr.70/ 2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare. 08.02.2021    
50 privind înlocuirea unui membru al comisiei de concurs și al comisiei de soluționare a  contestațiilor, comisii  constituite pentru concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de inspector, clasa I, gradul profesional debutant. 08.02.2021   Descarcă
49 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne a d-lui Negotei Constantin. 08.02.2021    
48 privind  desemnarea agentului  de  inundaţii  la  nivelul comunei  Adunaţi. 05.02.2021   Descarcă
47 privind reorganizarea Centrului Operativ pentru Situaţii de Urgenţă. 05.02.2021   Descarcă
46 privind numirea experților evaluatori la proba de testare a competențelor în domeniul tehnologiei informației în cadrul concursului de recrutare a funcției publice de execuție vacantă de inspector grad profesional debutant. 05.02.2021   Descarcă
45 privind modificarea alocației de susținere a familiei 29.01.2021    
44 privind modificarea alocației de susținere a familiei 29.01.2021    
43 Privind reorganizarea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă 29.01.2021   Descarcă
42 privind  menținerea în anul 2021 a salariului de bază al d-lui Badilă Daniel – Lucian, muncitor necalificat  în cadrul aparatului  de specialitate al primarului comunei  Adunaţi ,,Compartiment  Administrativ “ 29.01.2021    
41 privind menținerea în anul 2021 sa salariului de bază al d-nei Anca Marilena , îngrijitor în cadrul Serviciul public ,,Cultură – Cămin Cultural  Adunaţi ”; 29.01.2021    
40 privind menținerea în anul 2021 a salariului de bază al d-nei Negotei Maria, guard în cadrul aparatului  de specialitate  al primarului comunei  Adunaţi ,,Compartiment  Administrativ 29.01.2021    
39 privind menținerea  în anul 2021 a salariului de bază al d-nului Negotei Gheorghe, paznic în cadrul aparatului de specialitate  al primarului comunei Adunaţi ,,Compartiment Poliţie Locală “ 29.01.2021    
38 privind menținerea  în anul 2021 a salariului de bază al d-nului Coman Cristian, poliţist local în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunaţi ,,Compartiment  Poliţie Locală “ 29.01.2021    
37 privind menținerea în anul 2021 a salariului de bază al d-nului Pință Ioan Laurentiu, poliţist local  în cadrul aparatului  de specialitate  al primarului comunei  Adunaţi ,,Compartiment  Poliţie Locală “; 29.01.2021    
36 privind menținerea în anul 2021 a salariului de bază al d-nei  Milu Nicoleta, consilier achizitii publice în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei  Adunaţi ,, Compartiment Achiziţii publice“; 29.01.2021    
35 privind menținerea în anul 2021a indemnizaţiei lunare de care beneficiază d-nul  Săvulescu Darius – Mihai , primarul comunei Adunaţi; 29.01.2021    
34 privind menținerea în anul 2021a indemnizaţiei lunare de care beneficiază  d-nul  Duricu Valentin – Constantin , viceprimarul comunei Adunaţi; 29.01.2021    
33 privind menținerea  în anul 2021 a salariului de bază al  d-nei Termentu  Petruţa, secretar general al comunei Adunaţi; 29.01.2021    
32 privind menținerea în anul 2021  a salariului de bază al d-nei Voinea  Gabriela – Mădălina , inspector  în cadrul aparatului  de specialitate  al primarului comunei  Adunaţi,, Compartiment Taxe,  Impozite, Financiar, Contabil“; 29.01.2021    
31 privind menținerea în anul 2021  a salariului de bază al d-nei Paraschiv  Ileana – Cristina, inspector  în cadrul aparatului  de specialitate  al primarului comunei  Adunaţi ,, Compartiment Taxe,  Impozite, Financiar, Contabil“; 29.01.2021    
30 privind menținerea în anul 2021 a salariului de bază al d-nului Pinţă Constantin – Adrian, consilier în cadrul aparatului  de specialitate  al primarului comunei  Adunaţi ,,Compartiment Urbanism  şi Amenajarea Teritoriului“; 29.01.2021    
29 privind menținerea în anul 2021a salariului de bază al d-nei Postolache Virginia, referent în cadrul aparatului  de specialitate  al primarului comunei  Adunaţi ,,Compartiment Agricol “; 29.01.2021    
28 privind aprobarea încetarii platii indemnizatiei lunare cuvenite d-nei Săvulescu Dorina, persoana cu handicap; 29.01.2021    
27 privind angajarea contract în muncă pe perioada determinată a d-nei Dima Giorgina – Loredana in calitate de asistent personal; 29.01.2021    
26 privind stabilirea salariului de bază al d-nei Hoitan Irina Claudia, referent; 29.01.2021    
25 privind stabilirea salariului de bază al d-nei Grosu Argentina Magdalena , bibliotecar; 29.01.2021    
24 privind mentinerea in anului 2021 a salariului de bază al d-nei Lepusu Anda -Flavia asistent personal; 29.01.2021    
23 privind mentinerea in anului 2021 a salariului de bază al d-nului Serban Vasile asistent personal; 29.01.2021    
22 privind menținerea in anului 2021 a salariului de bază al d-nei Stanica Florentina- Liana asistent personal; 29.01.2021    
21 privind mentinerea in anului 2021 a salariului de bază al d-nului Supeală Ion asistent personal; 29.01.2021    
20 privind mentinerea in anului 2021 a salariului de bază al d-nei Cojocaru Cecilia asistent personal; 29.01.2021    
19 privind stabilirea salariului de bază al d-nei Turek Ioana asistent personal; 27.01.2021    
18 privind stabilirea salariului de bază al d-nei Bădilică Nicoleta – Corina asistent personal; 27.01.2021    
17 privind stabilirea salariului de bază al d-nei Coman Mariana asistent personal; 27.01.2021    
16 privind stabilirea salariului de bază al d-nei Bădoiu Nicoleta Madalina, asistent personal; 27.01.2021    
15 privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare cuvenite persoanei cu hahdicap grav Săvulescu Ioan; 27.01.2021    
14 privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare cuvenite persoanei cu hahdicap grav Săvulescu Dorina; 27.01.2021    
13 privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare d-nei Badoiu Nicoleta – Madalina reprezentant a moniroului Badoiu David Alexandru persoană cu hahdicap grav; 27.01.2021    
12 privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare cuvenite persoanei cu handicap grav Badea Vasilica; 27.01.2021    
11 privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare cuvenite persoanei cu handicap grav Hoitan Ion; 27.01.2021    
10 privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare cuvenite persoanei cu handicap grav Hoitan Ion  Alban Irinel -Andrei; 27.01.2021    
9 privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare cuvenite persoanei cu handicap grav Stîrlici Camelia; 27.01.2021    
8 privind angajarea contract în muncă pe perioada determinată a d-nei Crăcan Florentina – Ramona în calitate de asistent personal; 27.01.2021    
7 privind  constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor aferente   obiectivului ,,Extindere și Modernizare DC 112 în comuna Adunați, județul Prahova’ 22.01.2021   Descarcă
6 privind constituirea Comisiei speciale pentru întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniu public și privat al comunei Adunați, județul Prahova; 22.01.2021   Descarcă
5 privind convocarea Consiliului Local Adunați în sedință ordinară; 22.01.2021   Descarcă
4 privind constituirea comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de inspector, clasa I, gradul profesional debutant;      
3 privind constituirea Grupului de lucru Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD la nivelul UAT comuna Adunaţi ;     Descarcă
2 privind  convocarea  de  îndată  a consiliului  local Adunați  în   ședință  extraordinară;     Descarcă
1 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2020;     Descarcă
Sari la conținut