Comisia pentru buget, finanţe, programe finanțare europeană, administrarea domeniului public şi privat și agricultură, amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie şi protecţia mediului având următoarea componență:

                PRESEDINTE  –   ANCA MIHAI – ANDREI, P.N.L ;   

                SECRETAR – DOGARU ALEXANDRU – MARIAN, P.N.L;

                MEMBRII :

  1. BURTEA ADRIAN, P.N.L;
  2. DÎRLOȘAN DANIEL – MARIUS, P.S.D ;
  3. RISTEA VERONICA , P.S.D ;

Comisia pentru administraţie publică locală, juridic, relaţii cu publicul, servicii şi comerţ, muncă şi probleme sociale, drepturile omului, pază şi ordine, protecţie civilă, familie şi protecţie copii având următoarea componență:

                  PRESEDINTE  –   PINȚĂ MĂDĂLIN – CONSTANTIN, P.M.P ;

                  SECRETAR -. DURICU VALENTIN – CONSTANTIN , P.N.L;

                  MEMBRU COMAN VASILE , P.S.D ;

Comisia pentru sănătate, cultură, învăţământ, culte şi tineret, sport şi turism având următoarea componență:

                 PRESEDINTE  –    BĂDILĂ FLORENTIN-  CĂTĂLIN,  P.NL;

                 SECRETAR –  BURTEA MARIAN – ION , P.S.D;

                 MEMBRU-  STOICESCU MARINELA, P.N.L;

 


 

Sari la conținut