Concursuri

25.02.2021 –  Rezultatul probei interviu la examenul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie, inspector , grad profesional debutant din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunati, Compartiment ,,Asistenta Sociala”,desfasurat in data de 25.02 2021, ora 10,00

                         – RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI

24.02.2021 ANUNT REFERITOR LA SUSTINEREA INTERVIULUI ORGANIZAT in vederea ocuparii functia publica de INSPECTOR, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei ADUNATI, Compartiment Asistenta Sociala,

23.02.2021 Rezultatul probei scrise la examenul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie, inspector , grad profesional debutant , din cadrul aparatului de specialitate al primaruui comunei Adunati,Compartiment ,,Asistenta Sociala”,desfasurat in data de 23.02 2021, ora 10,00

22.02.2021 REZULTAT FINAL AL PROBEI SUPLIMENTARE DE TESTARE A COMPETENTELOR IN DOMENIUL TEHNOLOGIEI INFORMATIEI LA CONCURSUL DE RECRUTARE ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI PUBLICE DE INSPECTOR, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei ADUNATI, Compartiment Asistenta Sociala, desfasurat in data de 22.02.2021, ora 10,00

05.02.2021 D I S P O Z I Ț I E privind numirea experților evaluatori la proba de testare a competențelor în domeniul tehnologiei informației în cadrul concursului de recrutare a funcției publice de execuție vacantă de inspector grad profesional debutant

21.01.2021 PRIMARIA COMUNEI ADUNATI cu sediul in localitatea Adunati sat Adunati nr.87, judetul Prahova organizeaza concurs pentru ocuparea pe durata nedeterminata a functiei publice de executie vacante de Inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunati, judetul Prahova – Compartiment Asistenta Sociala

                        Formular tipizat de inscriere functie publica 2019

                        Declaratie pe propria raspundere

                        Fisa postului