03.07.2023 PRIMARIA COMUNEI ADUNATI judetul PRAHOVA cu sediul in localitatea Adunati sat Adunati nr.87, judetul Prahova, publica anuntul privind organizarea concursului de recrutare pentru pentru ocuparea pe durata nedeterminata a functiei publice de executie vacante de Inspector, clasa I, grad principal, COMPARTIMENT TEHNIC, INVESTITII SI IMPLEMENTARE FONDURI EUROPENE, in baza art. IV din OUG 34/2023 – alin.{2) lit. a) si art. 618 alin. (3) din Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. Durata timp de munca: 8h/zi – 40h/saptamana.

08.06.2023 Rezultatul probei interviu la examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcționarului public din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Adunați „Compartiment Taxe, Impozite, Financiar….

06.06.2023 Rezultatul probei scrise la examenului de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut a functionarului public din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Adunati ,,Compartiment Taxe, lmpozite, Financiar, Contabil”, desfaSurat in data de 06.06 2023, ora 10,00

29.05.2023 Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la examenului de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut a functionarului public din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Adunati ,,Compartiment Taxe, lmpozite, Financiar, Contabil”

17.03.2022 Rezultatul probei interviu la examenul organizat pentru promovarea în grad profesional a funcţiei publice de execuție, consilier, grad profesional principal , din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunați, Compartiment „URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI ”, desfășurat în data de 17.03. 2022, ora 10,00

15.03.2022 Rezultatul probei scrise la examenul organizat pentru promovarea în grad profesional a funcţiei publice de execuție, consilier, grad profesional principal , din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunați, Compartiment „URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI ”, desfășurat în data de 15.03. 2022, ora 10,00

18.10.2021 REZULTAT PROBA INTERVIU DIN DATA DE 18.10.2021 la concursul organizat in vederea ocuparii functiei contractuale de executie de muncitor necalificat, post vacant In cadrul Compartimentului Administrativ

14.10.2021 REZULTAT PROBA PRACTICA DIN DATA DE 14.10.2021 la concursul organizat in vederea ocuparii functiei contractuale de executie de muncitor necalificat, post vacant in cadrul Compartimentului Administrativ.

12.10.2021 REZULTAT PROBA SCRISA la concursul organizat in vederea ocuparii functiei contractuale de executie de muncitor necalificat, post vacant in cadrul Compartimentului Administrativ

29.09.2021 PROCES VERBAL selectia dosarelor candidatilor inscrisi la concursul de ocupare a postului contractual de executie vacant de muncitor necalificat

14.09.2021 Primaria comunei Adunati, cu sediul in comuna Adunati, sat Adunati, nr. 87, judetul Prahova, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a postului contractual de executie muncitor necalificat norma intreaga, vacant in cadrul Compartimentului ,,Administrativ”, conform HGR nr.286/23.03.2011,cu modificarile si completarile ulterioare.

25.02.2021 –  Rezultatul probei interviu la examenul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie, inspector , grad profesional debutant din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunati, Compartiment ,,Asistenta Sociala”,desfasurat in data de 25.02 2021, ora 10,00

                         – RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI

24.02.2021 ANUNT REFERITOR LA SUSTINEREA INTERVIULUI ORGANIZAT in vederea ocuparii functia publica de INSPECTOR, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei ADUNATI, Compartiment Asistenta Sociala,

23.02.2021 Rezultatul probei scrise la examenul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie, inspector , grad profesional debutant , din cadrul aparatului de specialitate al primaruui comunei Adunati,Compartiment ,,Asistenta Sociala”,desfasurat in data de 23.02 2021, ora 10,00

22.02.2021 REZULTAT FINAL AL PROBEI SUPLIMENTARE DE TESTARE A COMPETENTELOR IN DOMENIUL TEHNOLOGIEI INFORMATIEI LA CONCURSUL DE RECRUTARE ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI PUBLICE DE INSPECTOR, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei ADUNATI, Compartiment Asistenta Sociala, desfasurat in data de 22.02.2021, ora 10,00

05.02.2021 D I S P O Z I Ț I E privind numirea experților evaluatori la proba de testare a competențelor în domeniul tehnologiei informației în cadrul concursului de recrutare a funcției publice de execuție vacantă de inspector grad profesional debutant

21.01.2021 PRIMARIA COMUNEI ADUNATI cu sediul in localitatea Adunati sat Adunati nr.87, judetul Prahova organizeaza concurs pentru ocuparea pe durata nedeterminata a functiei publice de executie vacante de Inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunati, judetul Prahova – Compartiment Asistenta Sociala

                        Formular tipizat de inscriere functie publica 2019

                        Declaratie pe propria raspundere

                        Fisa postului

Sari la conținut