Cauta in tabel :

Număr document Conținut Dată publicare Caracter Descarcă
110

Proiect de dispoziție  privind stabilirea datei concursului, bibliografia, constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea postului  contractual vacant de muncitor necalificat  din cadrul ,,Compartimentului Administrativ ”

14.09.2021    
98 Proiect de dispoziție privind convocarea Consiliului Local Adunați în ședință ordinară. 17.07.2021    
97 Proiect de dispoziție  privind promovarea în grad profesional a doamnei MILU NICOLETA , consilier achiziții publice în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunați, județul Prahova, 07.07.2021    
96 Proiect de dispoziție privind convocarea Consiliului Local Adunați în ședință ordinară. 01.07.2021    
95 Proiect de dispoziție  privind incetarea alocatiei de sustinere a familiei 30.06.2021    
94 Proiect de dispoziție  privind modificarea alocatiei de sustinere a familiei 30.06.2021    
93 Proiect de dispoziție privind angajarea cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată a d-nei Oproiu Angelica în calitate de asistent personal. 29.06.2021    
92

Proiect de dispoziție privind acordarea indemnizației lunare persoanei cu handicap grav Bădila Elena începând cu data de 01.07.2021.

29.06.2021    
91 Proiect de dispoziție privind încetarea plații indemnizației lunare,cuvenite d-lui Șerban Ion, persoană cu handicap grav. 29.06.2021    
90 Proiect de dispoziție  privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor aferente obiectului Lucrări de reparație Drum comunal Lacu Marinoaiei – Punere in Siguranță. 03.06.2021    
89 Proiect de dispoziție încetarea ajutorului social domnului Tudoran Damian 03.06.2021    
88 Proiect de dispoziție privind promovarea in grad profesional a doamne Milu Nicoleta, consilier achiziții publice în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunați. 31.05.2021    
87 Proiect de dispoziție privind prelungirea contractului individual de muncă al d- nei Turek Ioana,asistent personal al copilului Turek Eva – Elena,persoana cu handicap grav. 28.05.2021    
86 Proiect de dispoziție privind convocarea Consiliului Local Adunați în ședință ordinară. 28.05.2021    
85 Proiect de dispoziție privind acordarea indemnizației lunare persoanei cu handicap grav Șerban Ion. 26.05.2021    
84 Proiect de dispoziție privind convocarea Consiliului Local Adunați în ședință extraordinară. 19.05.2021    
83 Proiect de dispoziție privind angajarea cu contract în muncă pe perioada determinata a d-nei Bunea Ioana – Cornelia în calitate de asistent personal 19.05.2021    
82 Proiect de dispoziție privind acordarea unui ajutor de înmormântare 07.05.2021    
81 Proiect de dispoziție privind încetarea alocației de susținere a familiei 29.04.2021    
80 Proiect de dispoziție privind încetarea ajutorului social domnului Fratiloiu Iulian 29.04.2021    
79 Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul organizat pentru promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcționarului public din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Adunați ,,Compartiment Achiziții Publice” 21.04.2021    
78 Proiect de dispoziție privind încetarea contractului individual de munca al d-nei Badilica Nicoleta Corina. 21.04.2021    
77 Proiect de dispoziție privind acordarea unui ajutor de urgenta 21.04.2021    
76 Proiect de dispoziție privind desemnarea persoanei responsabile cu aplicarea Legii nr.62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia. 20.04.2021    
75 Proiect de dispoziție privind convocarea Consiliului Local Adunați în ședință ordinară. 16.04.2021    
74 Proiect de dispoziție privind aprobarea Regulamentului propriu privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții ale autorității executive. 08.04.2021    
73 Proiect de dispoziție privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcționarului public din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Adunați ,,Compartiment Achiziții Publice” 06.04.2021    
72 Proiect de dispoziție privind acordarea unui ajutor de urgență 02.04.2021    
71 Proiect de dispoziție privind încetarea alocației de susținere a familiei 31.03.2021    
70 Proiect de dispoziție privind încetarea ajutorului social 31.03.2021    
69 Proiect de dispoziție privind încetarea ajutorului social 31.03.2021    
68 Proiect de dispoziție privind acordarea unui ajutor de urgență 30.03.2021    
67 Proiect de dispoziție privind aprobarea Regulamentului privind evaluarea performanțelor profesionale individuale ale personalului contractual încadrat în aparatul de specialitate al primarului comuna Adunați și serviciile subordonate Consiliului local al comuna Adunați. 12.03.2021    
66 Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de evaluare a performantelor profesionale ale secretarului general al comunei Adunați 12.03.2021    
65 Proiect de dispoziție privind actualizarea componentei comisiei pentru probleme de apărare 12.03.2021    
64 Proiect de dispoziție privind numirea îndrumătorului de stagiu şi aprobarea programului de desfăşurare al perioadei de stagiu pentru funcţionarul public NEGOTEI ELENA – CATALINA , inspector, clasa I, grad profesional debutant 12.03.2021    
63 Proiect de dispoziție privind convocarea Consiliului Local Adunați în ședință extraordinară. 12.03.2021    
62 privind acordarea unui ajutor de urgență 05.03.2021    
61 privind convocarea Consiliului Local Adunați în ședință ordinară. 04.03.2021    
60 Proiect de dispoziție privind numirea d-nei Negotei Elena – Cătălina în funcția publică de execuție clasa I, grad profesional debutant, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunați, județul Prahova 04.03.2021    
59 Proiect de dispoziție privind acordarea alocației de susținere a familiei 26.02.2021    
58 Proiect de dispoziție privind acordarea alocației de susținere a familiei 26.02.2021    
57 Proiect de dispoziție privind modificarea alocației de susținere a familiei 26.02.2021    
56 Proiect de dispoziție privind modificarea art.1 din Dispoziția Primarului comunei Adunați nr.47/05.03.2020 privind constituirea Comisiei comunale pentru realizarea lucrărilor de pregătire, organizare și efectuare a recensământului general agricol runda 2020, din comuna Adunați, județul Prahova. 24.02.2021    
55 Proiect de dispoziție privind acordarea unui ajutor de urgență 18.02.2021    
54 Proiect de dispoziție privind convocarea de îndată a Consiliului Local Adunați în ședință extraordinară. 17.02.2021    
53 Proiect de dispoziție privind convocarea de îndată a Consiliului Local Adunați în ședință extraordinară. 11.02.2021    
52 Proiect de dispoziție privind modificarea dispoziției primarului comunei Adunați nr.128 / 23.12.2020 privind organizarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante din categoria funcționarilor publici de execuție, inspector, clasa I, gradul profesional debutant, la compartimentul asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunați judeţul Prahova. 11.02.2021    
51 Proiect de dispoziție privind acordarea unor sumei de 28 lei cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, reprezentând diferența dintre sumele acordate pentru perioadele noiembrie 2018 – martie 2019 , decembrie 2019 – martie 2020 și dreptul cuvenit conform prevederilor legale cuprinse în O.U.G. nr.70/ 2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare. 08.02.2021    
50 Proiect de dispoziție privind înlocuirea unui membru al comisiei de concurs și al comisiei de soluționare a contestațiilor, comisii constituite pentru concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de inspector, clasa I, gradul profesional debutant. 08.02.2021    
49 Proiect de dispoziție privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne a d-lui Negotei Constantin. 08.02.2021    
48 Proiect de dispoziție privind desemnarea agentului de inundaţii la nivelul comunei Adunaţi. 05.02.2021    
47 Proiect de dispoziție privind reorganizarea Centrului Operativ pentru Situaţii de Urgenţă. 05.02.2021    
46 Proiect de dispoziție privind numirea experților evaluatori la proba de testare a competențelor în domeniul tehnologiei informației în cadrul concursului de recrutare a funcției publice de execuție vacantă de inspector grad profesional debutant. 05.02.2021    
45 Proiect de dispoziție privind modificarea alocației de susținere a familiei 29.01.2021    
44 Proiect de dispoziție privind modificarea alocației de susținere a familiei 29.01.2021    
43 Proiect de dispoziție Privind reorganizarea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă 29.01.2021    
42 privind menținerea în anul 2021 a salariului de bază al d-lui Badilă Daniel – Lucian, muncitor necalificat în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunaţi ,,Compartiment Administrativ “ 29.01.2021    
41 Proiect de dispoziție privind menținerea în anul 2021 sa salariului de bază al d-nei Anca Marilena , îngrijitor în cadrul Serviciul public ,,Cultură – Cămin Cultural Adunaţi ”; 29.01.2021    
40 Proiect de dispoziție privind menținerea în anul 2021 a salariului de bază al d-nei Negotei Maria, guard în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunaţi ,,Compartiment Administrativ 29.01.2021    
39 Proiect de dispoziție privind menținerea în anul 2021 a salariului de bază al d-nului Negotei Gheorghe, paznic în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunaţi ,,Compartiment Poliţie Locală “ 29.01.2021    
38 Proiect de dispoziție privind menținerea în anul 2021 a salariului de bază al d-nului Coman Cristian, poliţist local în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunaţi ,,Compartiment Poliţie Locală “ 29.01.2021    
37 Proiect de dispoziție privind menținerea în anul 2021 a salariului de bază al d-nului Pință Ioan Laurentiu, poliţist local în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunaţi ,,Compartiment Poliţie Locală “; 29.01.2021    
36 Proiect de dispoziție privind menținerea în anul 2021 a salariului de bază al d-nei Milu Nicoleta, consilier achizitii publice în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunaţi ,, Compartiment Achiziţii publice“; 29.01.2021    
35 Proiect de dispoziție privind menținerea în anul 2021a indemnizaţiei lunare de care beneficiază d-nul Săvulescu Darius – Mihai , primarul comunei Adunaţi; 29.01.2021    
34 Proiect de dispoziție privind menținerea în anul 2021a indemnizaţiei lunare de care beneficiază d-nul Duricu Valentin – Constantin , viceprimarul comunei Adunaţi; 29.01.2021    
33 Proiect de dispoziție privind menținerea în anul 2021 a salariului de bază al d-nei Termentu Petruţa, secretar general al comunei Adunaţi; 29.01.2021    
32 Proiect de dispoziție privind menținerea în anul 2021 a salariului de bază al d-nei Voinea Gabriela – Mădălina , inspector în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunaţi,, Compartiment Taxe, Impozite, Financiar, Contabil“; 29.01.2021    
31 Proiect de dispoziție privind menținerea în anul 2021 a salariului de bază al d-nei Paraschiv Ileana – Cristina, inspector în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunaţi ,, Compartiment Taxe, Impozite, Financiar, Contabil“; 29.01.2021    
30 Proiect de dispoziție privind menținerea în anul 2021 a salariului de bază al d-nului Pinţă Constantin – Adrian, consilier în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunaţi ,,Compartiment Urbanism şi Amenajarea Teritoriului“; 29.01.2021    
29 Proiect de dispoziție privind menținerea în anul 2021a salariului de bază al d-nei Postolache Virginia, referent în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunaţi ,,Compartiment Agricol “; 29.01.2021    
28 Proiect de dispoziție privind aprobarea încetarii platii indemnizatiei lunare cuvenite d-nei Săvulescu Dorina, persoana cu handicap; 29.01.2021    
27 Proiect de dispoziție privind angajarea contract în muncă pe perioada determinată a d-nei Dima Giorgina – Loredana in calitate de asistent personal; 29.01.2021    
26 Proiect de dispoziție privind stabilirea salariului de bază al d-nei Hoitan Irina Claudia, referent; 29.01.2021    
25 Proiect de dispoziție privind stabilirea salariului de bază al d-nei Grosu Argentina Magdalena , bibliotecar; 29.01.2021    
24 Proiect de dispoziție privind mentinerea in anului 2021 a salariului de bază al d-nei Lepusu Anda -Flavia asistent personal; 29.01.2021    
23 Proiect de dispoziție privind mentinerea in anului 2021 a salariului de bază al d-nului Serban Vasile asistent personal; 29.01.2021    
22 Proiect de dispoziție privind menținerea in anului 2021 a salariului de bază al d-nei Stanica Florentina- Liana asistent personal; 29.01.2021    
21 Proiect de dispoziție privind mentinerea in anului 2021 a salariului de bază al d-nului Supeală Ion asistent personal; 29.01.2021    
20 Proiect de dispoziție privind mentinerea in anului 2021 a salariului de bază al d-nei Cojocaru Cecilia asistent personal; 29.01.2021    
19 Proiect de dispoziție privind stabilirea salariului de bază al d-nei Turek Ioana asistent personal; 27.01.2021    
18 privind stabilirea salariului de bază al d-nei Bădilică Nicoleta – Corina asistent personal; 27.01.2021    
17 Proiect de dispoziție privind stabilirea salariului de bază al d-nei Coman Mariana asistent personal; 27.01.2021    
16 Proiect de dispoziție privind stabilirea salariului de bază al d-nei Bădoiu Nicoleta Madalina, asistent personal; 27.01.2021    
15 Proiect de dispoziție privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare cuvenite persoanei cu hahdicap grav Săvulescu Ioan; 27.01.2021    
14 Proiect de dispoziție privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare cuvenite persoanei cu hahdicap grav Săvulescu Dorina; 27.01.2021    
13 Proiect de dispoziție privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare d-nei Badoiu Nicoleta – Madalina reprezentant a moniroului Badoiu David Alexandru persoană cu hahdicap grav; 27.01.2021    
12 Proiect de dispoziție privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare cuvenite persoanei cu handicap grav Badea Vasilica; 27.01.2021    
11 Proiect de dispoziție privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare cuvenite persoanei cu handicap grav Hoitan Ion; 27.01.2021    
10 Proiect de dispoziție privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare cuvenite persoanei cu handicap grav Hoitan Ion Alban Irinel -Andrei; 27.01.2021    
9 Proiect de dispoziție privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare cuvenite persoanei cu handicap grav Stîrlici Camelia; 27.01.2021    
8 Proiect de dispoziție privind angajarea contract în muncă pe perioada determinată a d-nei Crăcan Florentina – Ramona în calitate de asistent personal; 27.01.2021    
7 Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor aferente obiectivului ,,Extindere și Modernizare DC 112 în comuna Adunați, județul Prahova’ 22.01.2021    
6 Proiect de dispoziție privind constituirea Comisiei speciale pentru întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniu public și privat al comunei Adunați, județul Prahova; 22.01.2021    
5 Proiect de dispoziție privind convocarea Consiliului Local Adunați în sedință ordinară; 22.01.2021    
4 Proiect de dispoziție privind constituirea comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de inspector, clasa I, gradul profesional debutant;      
3 Proiect de dispoziție privind constituirea Grupului de lucru Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD la nivelul UAT comuna Adunaţi ;      
2 Proiect de dispoziție privind convocarea de îndată a consiliului local Adunați în ședință extraordinară;      
1 Proiect de dispoziție privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2020;      
Sari la conținut