Hotararea 41 PRIVIND ACORDAREA AVIZULUI FAVORABIL VANZARII CU DREPT DE PREEMTIUNE A TERENULUI PROPRIETATE PRIVATA A COMUNEI ADUNATI IN SUPRAFATA DE 84 MP SITUAT IN COMUNA ADUNATI SAT ADUNATI NR 16 B

Hotararea 40 PRIVIND VALIDAREA DISPOZITIEI NR. 152 DIN 23.12.2019 A PRIMARULUI COMUNEI ADUNATI PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI ADUNATI PE ANUL 2019

Hotararea 39  PRIVIND STABILIREA TAXELOR DE INCHIRIERE PENTRU SPATIIILE SI OBIECTELE DE INVENTAR DIN INCINTA CAMINULUI CULTURAL DIN COMUNA ADUNATI PENTRU ANUL 2020

Hotararea 38 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL FISCAL 2020

Hotararea 37 PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI ADUNATI PE ANUL 2019 SI ESTIMARILE PE ANII 2020 -2022

Hotararea 36  PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE DESFASURARE A ACTIVITATILOR COMERCIALE IN COMUNAADUNATI

Hotararea 35 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PENTRU ACORDAREA TITLULUI DE CETATEAN DE ONOARE AL COMUNEI ADUNATI

Hotararea 34 PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL AL  COMUNEI ADUNATI PE ANUL 2019 SI ESTIMARILE PE ANII 2020 -2022

Hotararea 33 PRIVIND APROBAREA COMPONENTEI ECHIPEI MOBILE PENTRU INTERVENTIA DE  URGENTA IN  CAZURILE DE VIOLENTA  DOMESTICA PE RAZA COMUNEI ADUNATI

Hotararea 32 PRIVIND ACCEPTAREA SPONSORIZARII DE LA DIRECTIA SILVICA PRAHOVA PENTRU UN NUMAR DE 600 BUCATI DE PUIETI FORESTIERI  SALCAM SI PLOP EUROAMERICAM !

Hotararea 31 PRMND NECESITATEA SI OPORTUNITATEA INVESTITIEI ,, INFIINTARE RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA ADUNATI JUDETUL PRAHOVA”

Hotararea 30 PRIVIND NECESITATEA SI OPORTUNITATEA INVESTIEI ”APARARE DE MAL PE PARTEA STANGA A PARAULUI PROVITA DE LA BAZA SPORTIVA PE O LUNGIME DE 100 ML”

Hotararea 29 PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI ADUNATI PE ANUL 2019 SI ESTIMARILE PE ANII 2020 -2022

Hotararea 28 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII ORGANIGBAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI ADUNATI SI AL SERVICIILOR PUBLICE DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI ADUNTI

Hotararea 27 PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI INDEMNIZATIIEI LUNARE PENTRU CONSILIERII LOCALI

Hotararea 26 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI ADUNATI

Hotararea 25 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA AL CONSILIULUI LOCAL  AL  COMUNEI ADUNATI

Hotararea 24 PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI  LOCAL  AL COMUNEI  ADUNATI PE ANUL 2019 SI ESTIMARILE PE ANII 2020 -2022

Hotararea 23 Privind acordarea unui mandat special domnului Negotei Octavian reprezentatul comunei Adunati, in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor – Prahova

Hotararea 22 PRIVIND MODIFICAREA Si COMPLETAREA HCL ADUNATI NR .45/2018 PRIVIND STABILIREA TAXELOR DE INCHIRIERE PENTRU SPAVILE SI OBIECTELE DE INVENTAR DIN INCINTA CAMINULUI CULTURAL DIN COMUNA ADUNATI PENTRU ANUL 2019

Hotararea 21 PRIVIND STABILIREA SALARIULUI DE BAZA PENTRU FUNCTIA CONTRACTUALA DE EXECUTIE  ” MUNCITOR NECALIFICAT  NORMA INTREAGA POST VACANT IN CADRUL COMPARTIMENTULUI, ADMINISTRATIV”

Hotararea 20 PRIVIND APROBAREA RECTIFICARR BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI ADUNATI PE ANUL 2019 SI ESTIMARIILE PE ANI/ 2020 -2022

Hotararea 19 PRIVIND ASOCIEREA COMUNEI ADUNATI CU JUDETUL PRAHOVA IN VEDEREA REALIZARII OBIECTIVULUI DE INTERES PUBLIC „EXTINDERE RETEA DISTRIBUTIE APA SI BRANSAMENTE IN COMUNA ADUNATI”

Hotararea 18 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizati si aprobarea cofinantarii pentru realizarea obiectivului de investitie de interes local ..Extindere si modernizare drumuri” in comuna Adunati, judetul Prahova”

Hotararea 17 privind aprobarea Programului de investitii pe anul 2019, cu finantare din surse proprii si Fond II D, ce vor fi realizate de catre S.C. Hidro Prahova S.A.

Hotararea 16 PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI ADUNATI PE ANUL 2019 SI ESTIMARHLE PE ANII 2020 -2022

Hotararea 15  PRVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA AL CONSIUULUI LOCAL AL COMUNEI ADUNATI

Hotararea 14 Privind aprobarea Regulamentului de pasunat, recoltarea masei verzi de pe pajistile proprietate privata a comunei Adunati si stabilirea chiriei si taxelor aferente recoltarii masei verzi si pasunatului

Hotararea 13 PRIVIND APROBAREA UTILIZARII EXCEDENTULUI BUGETAR REZULTAT LA SFARSITUL EXERCITIULUI BUGETAR 2018

Hotararea 12 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI ADUNATI PE ANUL 2019 SI ESTIMARIILE PE ANII 2020 -2022

Hotararea 11 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACŢIUNI Şl LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PE ANUL 2019. CE VOR FI EXECUTATE DE CĂTRE BENEFICIARII DE AJUTOR SOCIAL CONFORM LEGII NR.416/2001 PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT. CU MODIFICĂRILE Şl COMPLETĂRILE ULTERIOARE

Hotararea 10 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizaţi şi aprobarea cofinanţarii pentru realizarea obiectivului de investiţie de interes local „Construire Centru Medical P+E, împrejmuire şi branşamente utilităţi” în comuna Adunaţi, judeţul Prahova”

Hotararea 9 privind stabilirea locurilor destinate pentru desfăşurarea adunărilor publice precum şi constituirea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice în comuna Adunaţi judeţul Prahova

Hotararea 8 PRIVIND APROBAREA ACTUALIZĂRII PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIREA RISCURILOR LA NIVELUL COMUNEI ADUNATI

Hotararea 7 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice (faza S.F) şi a indicatorilor tehnico – economici pentru realizarea obiectivului de investiţie „Extindere reţea distribuţie apa şi branşamente ’’ în comuna Adunaţi, judeţul Prahova.

Hotararea 6 PRIVIND ORGANIZAREA REŢELEI ŞCOLARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN COMUNA ADUNAŢI. PENTRU ANUL ŞCOLAR 2019-2020

Hotararea 5 PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI ADUNAŢI JUDEŢUL PRAHOVA

Hotararea 4 PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ AL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI ADUNAŢI

Hotararea 3 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizaţi şi aprobarea cofinanţării pentru realizarea obiectivului de investiţie de interes local „Construire Sediu Primărie ” în comuna Adunaţi, judeţul Prahova”

Hotararea 2 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizaţi şi aprobarea cofinanţarii pentru realizarea obiectivului de investiţie de interes local „Extindere şi modernizare drumuri” în comuna Adunaţi, judeţul Prahova”

Hotararea 1 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizaţi şi aprobarea cofinanţării pentru realizarea obiectivului de investiţie de interes local „Construire Centru Medical P+E, împrejmuire şi branşamente utilităţi” în comuna Adunaţi, judeţul Prahova”

Sari la conținut