DATE IDENTIFICARE CONT BANCAR COMUNA ADUNAȚI

CONT IBAN: RO17TREZ52221070250XXXXX

COD FISCAL 2843248

Deschis la TREZORERIA CÂMPINA

07.11.2022 Formular declarare SIA fose 2022

                         –HG nr.714 din 26.05.2022

29.04.2021 CONSULTARE ASUPRA ELABORARII PLAN URBANISTIC DE DETALIU

04.02.2021 – IMPLICAREA PUBLICULUI ÎN ETAPA ELABORĂRII PROPUNERILOR

                         EDILITARE              –INCADRARE              –PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR

                         REGLEMENTARI               –SITUATIA EXISTENTA

04/01/2021 – IMPLICAREA PUBLICULUI ÎN ETAPA DE DOCUMENTARE SI ELABORARE A STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

Link-uri Pentru:
Sistemul Integrat de Urbanism pentru Gestionarea Relatiei cu Cetatenii (SIUGRC)
Inspectoratul de Stat in Constructii(ISC)

DOCUMENTE NECESARE EMITERII CERTIFICATULUI DE URBANISM PENTRU LUCRĂRILE AFLATE ÎN COMPETENTA PRIMĂRIEI COMUNEI ADUNAŢI
DOCUMENTE NECESARE EMITERII AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE PENTRU LUCRĂRILE AFLATE ÎN COMPETENȚA PRIMĂRIEI COMUNEI ADUNAȚI

Descarca Formulare Urbanism Format Word si PDF:

ACORD PRIVIND DATELE CU CARACTER PERSONAL

Cerere pentru emiterea certificatului de urnanism
Format Word                       Format PDF
Cerere pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare (Administratie Locala)
Format Word                        Format PDF
Anexa la Cererea pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare (Administratie Locala)
Format Word                        Format PDF
Comunicare privind începerea execuţiei lucrărilor (ISC)
Format Word                        Format PDF
Comunicare privind începerea execuţiei lucrărilor Administratie Locala)
Format Word                        Format PDF
Comunicare privind încheierea execuţiei lucrărilor (ISC)
Format Word                        Format PDF
Comunicare privind încheierea execuţiei lucrărilor (Administratie Locala)
Format Word                        Format PDF
Cerere pentru prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare Administratie Locala)
Format Word                        Format PDF
Cerere pentru prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism (Administratie Locala)
Format Word                        Format PDF

REGULAMENT LOCAL DE PUBLICITATE PRIVIND AMPLASAREA ȘI AUTORIZAREA MIJLOACELOR DE PUBLICITATE ÎN COMUNA ADUNAȚI

Hotararea 12 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI LOCAL PRIVIND AMPLASAREA SI AUTORIZAREA MIJLOACELOR DE PUBLICITATE IN COMUNA ADUNATI

Hotararea 22 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL Şl REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT LUCRĂRII,, EXTINDERE INTRAVILAN (S=13435 mp) Şl SCHIMBARE DESTINAŢIE TEREN INTRAVILAN (S=65mp) DIN ZONA LOCUINŢE Şl FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE PENTRU ZONA SPAŢII VERZI, AGREMENT Şl SPORT Şl ZONA UNITĂŢI INDUSTRIALE Şl DEPOZITE PENTRU AMPLASARE LOC DE JOACĂ COPII, SECŢIE CONFECŢII TEXTILE Şl AMENAJARE ACCESE (Sst=16690 mp) în comuna Adunaţi sat Ocina de jos, nr. cadastral 20345, 20707, Tarla 43, Parcelele Cc 2205, Ps 2205, DJ 100E

Ghidul de arhitectura – Zona Prahova Subcarpatica

Ghidul de arhitectura – Zona Prahova Subcarpatica

 

Sari la conținut