Proiectele de hotărâri  pentru sedință ordinară a CL din 20 februarie 2020

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DECONTARII NAVETEI CADRELOR DIDACTICE DIN CADRUL ,,SCOLII GIMNAZIALE RADU SI SEVERA NOVIAN ” PENTRU LUNIILE DECEMBRIE 2019 ȘI IANUARIE 2020

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea numărului și cuantumului burselor școlare care se vor acorda în anul școlar 2019 – 2020 elevilor din cadrul Școlii Gimnaziale Radu și Severa Novian;

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ORGANIZAREA REŢELEI ŞCOLARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN COMUNA ADUNAŢI, PENTRU ANUL ŞCOLAR 2020 – 2021

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ÎNCHIRIEREA SPAȚIILOR DIN INCINTA CĂMINULUI CULTURAL ADUNAȚI

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA VÂNZĂRII FĂRĂ LICITATIE PUBLICĂ A TERENULUI APARȚINÂND DOMENIULUI PRIVAT ÎN SUPRAFAȚĂ DE 84 MP, AFERENT CONSTRUCȚIEI SITUAT ÎN COMUNA ADUNAȚI SAT ADUNAȚI NR. 16 B PRIN EXERCITAREA DREPTULUI DE PREEMȚIUNE

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ACORDAREA NORMEI DE HRANA PERSONALULUI POLIȚIEI LOCALE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI ADUNAȚI

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA UTILIZĂRII EXCEDENTULUI BUGETAR REZULTAT LA SFÂRȘITUL EXERCIȚIULUI BUGETAR 2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI ADUNAȚI PE ANUL 2020 ŞI ESTIMĂRIILE PE ANII 2021 -2023

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINTĂ AL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI ADUNAŢI

Proiectele de hotărâri  pentru sedință ordinară a CL din 29 ianuarie 2020

PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul platit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunati si serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al comunei Adunati, judetul Prahova incepand cu data de 01.01 2020

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL PE ANUL 2020, CE VOR FI EXECUTATE DE CATRE BENEFICIARII DE AJUTOR SOCIAL CONFORM LEGII NR.41612001 PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT  CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

Proiectele de hotărâri  pentru sedință ordinară a CL din 09 ianuarie 2020

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ACOPERIREA DEFINITIVA  A  DEFICITULUI SECTIUNII DE DEZVOLTARE. REZULTAT LA FINELE ANULUI 2019 DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL

Sari la conținut