Registrul pentru evidenţa proiectelor de dispoziţii

2020

-Proiect de dispoziție nr.52 din 31 martie 2020 privind modificarea alocației de susținere a familiei.

-Proiect de dispoziție nr.51 din 31 martie 2020 privind încetarea ajutorului social domnului Tudoran Ion.

-Proiect de dispoziție nr.50/16.03.2020 privind  înlocuirea unui membru al comisiei de concurs constituită  pentru concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție  vacantă de inspector, clasa I, gradul profesional principal.

-Proiect de dispoziție nr.49/10.03.2020  privind  prelungirea contractului de muncă a d-nei BĂDOIU NICOLETA MĂDĂLINA, asistent personal al copilului BĂDOIU IONUT – DANIEL- persoana cu handicap grav.

-Proiect de dispoziție nr.48/05.03.2020 privind constituirea Comisiei comunale Adunați pentru realizarea lucrărilor de pregătire, organizare conducere și efectuarea lucrărilor recensământul populației și al locuinței în anul 2021.

-Proiect de dispoziție nr.47/05.03.2020 privind constituirea Comisiei comunale pentru realizarea lucrărilor de pregătire, organizare și efectuare a recensământului general agricol runda 2020, din comuna Adunați, județul Prahova.

-Proiect de dispoziție 46/04.03.2020 privind numirea experților evaluatori la proba de testare a competențelor în domeniul tehnologiei informației în cadrul concursului de recrutare a funcției publice de execuție vacantă de inspector grad profesional principal

-Proiect de dispoziție nr.45/04.03.2020 privind  înlocuirea unui membru al comisiei de concurs constituită  pentru concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție  vacantă de inspector, clasa I, gradul profesional principal.

-Proiect de dispoziție nr.44/04.03.2020 privind aprobarea Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență al comunei Adunați pe anul 2020.

-Proiect de dispoziție nr.43/28.02.2020 privind încetarea pentru susținerea familiei doamnei Juganaru Vasilica Irina.

-Proiect de dispoziție nr.42/28.02.2020 privind încetarea pentru susținerea familiei doamnei Supiala Petruta Catalina

-Proiect de dispoziție nr.41/14.02.2020 privind modificarea ajutorului social acordat numitei Pința Constanta

-Proiect de dispoziție nr.40/14.02.2020 privind încetarea ajutorului social,modificarea alocației de susținere a familiei si recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de ajutor de încălzire doamnei Manguta Corina – Maria

-Proiect de dispoziție nr.38/14.02.2020  privind acordarea unui ajutor de urgenta

-Proiect de dispoziție nr.39/14.02.2020   privind acordarea gradației 2 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă  d-nei  Stănică Florentina –  Liana, asistent personal

– Proiect De Dispoziție  nr.37/14.02.2020 PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL ADUNAȚI ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ

– Proiect De Dispoziție  nr.36/07.02.2020  constituirea comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție  de inspector, clasa I, gradul profesional principal.

– Proiect De Dispoziție  nr.35/31.01.2020 privind stabilirea salariului de bază al d-lui Bădila Daniel – Lucian guard în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunați

– Proiect De Dispoziție  nr.34/31.01.2020 privind stabilirea salariului de bază al d-nei Anca Marilena îngrijitor în cadrul Serviciului Public Cultură – Cămin Cultural Adunați.

– Proiect De Dispoziție  nr.33/31.01.2020 privind stabilirea salariului de bază al d-nei Negotei Maria guard în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunați.

– Proiect De Dispoziție  nr.32/31.01.2020 privind stabilirea salariului de bază al d-lui Negotei Gheorghe paznic în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunați.

– Proiect De Dispoziție nr.31/31.01.2020 privind stabilirea salariului de bază al d-lui Coman Cristian polițist local  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunați.

– Proiect De Dispoziție  nr.30/31.01.2020 privind stabilirea salariului de bază al d-lui Pulez Mihai polițist local  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunați.

– Proiect De Dispoziție  nr.29/31.01.2020 privind stabilirea salariului de bază al d-lui Pință Laurențiu – Ioan polițist local  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunați.

– Proiect De Dispoziție  nr.28/31.01.2020 privind stabilirea salariului de bază al d-nei Milu Nicoleta consilier în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunați.

– Proiect De Dispoziție  nr.27/31.01.2020  privind stabilirea indemnizației lunare de care beneficiază d-nul Negotei Octavian primarul comunei Adunați.

– Proiect De Dispoziție  nr.26/31.01.2020 privind stabilirea indemnizației lunare de care beneficiază d-nul Tudosoiu Ion viceprimarul comunei Adunați.

– Proiect De Dispoziție  nr.25/31.01.2020 privind stabilirea salariului de bază al d-nei Termentu Petruța secretar general al comunei Adunați. 

– Proiect De Dispoziție  nr.24/31.01.2020 privind stabilirea salariului de bază al d-nei Paraschiv Ileana – Cristina inspector în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunați.

– Proiect De Dispoziție  nr.23/31.01.2020 privind stabilirea salariului de bază al d-lui Pința Constantin – Adrian consilier în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunați.

– Proiect De Dispoziție  nr.22/31.01.2020 privind stabilirea salariului de bază al d-nei Postolache Virginia referent în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunați.

– Proiect De Dispoziție  nr.21/31.01.2020 privind stabilirea salariului de bază al d-nei Aldescu Rodica referent în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunați.

– Proiect De Dispoziție  nr.20/29.01.2020 privind încetarea alocației pentru susținerea familiei d-nei Boroș Cornelia.

– Proiect De Dispoziție  nr.19/29.01.2020 privind stabilirea unor masuri necesare implementării programului operațional ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD la nivelul localității Adunați.

– Proiect De Dispoziție  nr.18/29.01.2020 privind aprobarea Procedurii de organizare și desfășurare a probei suplimentare de testare a competențelor în domeniul tehnologiei informației în cadrul concursurilor organizate de către aparatul de specialitate al  Primarului  comunei Adunați.

– Proiect De Dispoziție  nr.17/23.01.2020 privind stabilirea salariului de baza al d-nei Cojocaru Cecilia,  asistent personal.

– Proiect De Dispoziție  nr.16/23.01.2020 privind convocarea Consiliului Local Adunați în ședința ordinară.

– Proiect De Dispoziție  nr.15/20.01.2020 privind stabilirea salariului de baza al d-nei Turek Ioana, asistent personal.

– Proiect De Dispoziție  nr.14/20.01.2020 privind stabilirea salariului de baza al d-lui Șupeală Ion,  asistent personal.

– Proiect De Dispoziție  nr.13/20.01.2020 privind stabilirea salariului de baza al d-nei Badea Luiza, asistent personal.

– Proiect De Dispoziție  nr.12/20.01.2020 privind stabilirea salariului de baza al d-lui Șerban Vasile, asistent personal.

– Proiect De Dispoziție  nr.11/20.01.2020 privind stabilirea salariului de baza al d-nei Bădilică Nicoleta – Corina, asistent personal.

– Proiect De Dispoziție  nr.10/20.01.2020 privind stabilirea salariului de baza al d-nei Coman Mariana, asistent personal.

– Proiect De Dispoziție  nr.8/20.01.2020 privind stabilirea salariului de baza al d-nei  Bădoiu Nicoleta – Mădălina, asistent personal.

– Proiect De Dispoziție  nr.7/20.01.2020 privind stabilirea salariului de baza al d-nei Lepușu Anda – Flavia,  asistent personal.

– Proiect De Dispoziție  nr.6/20.01.2020 privind stabilirea salariului de baza al d-nei  Mihăilă Elena – Doina, asistent personal.

– Proiect De Dispoziție  nr.5/20.01.2020 privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav Badea Vasilica.

– Proiect De Dispoziție  nr.4/20.01.2020 privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav Hoitan Ion.

– Proiect De Dispoziție  nr.3/20.01.2020 privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav Alban Irinel – Andrei.

– Proiect De Dispoziție  nr.2/20.01.2020 privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav Stîrlici Camelia.

– Proiect De Dispoziție  nr.1/08.01.2020 privind  convocarea  de îndată a Consiliului Local în ședința extraordinară.

Proiectele de Dispoziție care nu pot fi accesate in integralitatea lor conțin elemente de confidențialitate potrivit art.163 din Codul Muncii (Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).