2020

-Proiect de dispoziție nr.129/24.12.2020 privind convocarea  Consiliului Local Adunați  în ședinta ordinară.

-Proiect de dispoziție nr.128/23.12.2020 privind organizarea  concursului pentru ocuparea funcției publice vacante din categoria funcționarilor publici de execuție, inspector, clasa I, gradul profesional debutant, la Compartimentul Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei  Adunați.

-Proiect de dispoziție nr.127/21.12.2020 privind convocarea de îndată a Consiliului Local Adunați în ședintă extraordinară.

-Proiect de dispoziție nr.126/16.12.2020 privind convocarea de indata a Consiliului Local Adunați  în ședintă extraordinară.

-Proiect de dispoziție nr.125/10.12.2020 privind constituirea Comisiei de receptie la terminarea lucrarilor aferente obiectivului Extindere Rețea Distributie Apă și Bransamente  în comuna Adunați, judetul Prahova.

-Proiect de dispoziție nr.124/10.12.2020 privind constituirea Comisiei de receptie la terminarea lucrarilor aferente obiectivului Extindere și Modernizare DC 112  în comuna Adunați, judetul Prahova.

-Proiect de dispoziție nr.123/03.12.2020 cu privire la delegarea dreptului de semnatura,,primar” în lipsa acestuia.

-Proiect de dispoziție nr.122/03.12.2020 privind încetarea  contractului de muncă al d-nei Badea Luiza.

-Proiect de dispoziție nr.121/03.12.2020 privind înlocuirea d-nei Negotei Maria, personal tehnic desemnat pentru sprijinirea activității birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite pentru alegerea Senatului și Camerei Deputatilor.               

-Proiect de dispoziție nr.120/27.11.2020  privind  desemnarea gestionarului bunurilor care apartin domeniului public și privat al comunei Adunați, județul Prahova.

-Proiect de dispoziție nr.119/ 27.11.2020privind stabilirea indemnizatiei lunare de care beneficiaza d-nul Duricu Constantin – Valentin,  viceprimarul comunei Adunați.

– Dispoziția nr.118/27.11.2020 privind constituirea Comisiei de inventariere generală și casare de bunuri aflate în patrimoniul comunei Adunați pe anul 2020.

-Proiect de dispoziție nr.117/27.11.2020 privind convocarea Consiliului Local Adunați în sedință ordinară.

-Proiect de dispoziție nr.116/27.11.2020 privind incetarea alocatiei de sustinere a familiei

-Proiect de dispoziție nr.115/27.11.2020 privind acordarea ajutorului social

-Proiect de dispoziție nr.114/24.11.2020 privind desemnarea personalului tehnic pentru sprijinirea activității birourilor electorale al secțiilor de votare constituite pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputatilor.

-Proiect de dispoziție nr.113/24.11.2020 privind delegarea unor atribuții viceprimarului comunei Adunați.

-Proiect de dispoziție nr.112/19.11.2020 privind încetarea contractului individual de muncă al d-nei Mihaila Elena- Doina.

-Proiect de dispoziție nr.111/19.11.2020 privind convocarea de îndată a consiliului local Adunați în sedință extraordinară.

-Proiect de dispoziție nr.110/17.11.2020 privind convocarea de îndată a consiliului local Adunați în sedință extraordinară.

-Proiect de dispoziție nr.109/12.11.2020 privind acordarea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță.

-Proiect de dispoziție nr. 108/ 06.11.2020 privind delimitarea secțiilor de votare de pe raza comunei Adunați , județul Prahova pentru alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020.

-Proiect de dispoziție nr.107/03.11.2020 privind încetarea prin demisie a raportului de serviciu al domnului Mihai PULEZ, din funcția publică de polițist local, clasa III, grad profesional superior, gradația 5, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunați, compartimentului Poliție Locală.

-Proiect de dispoziție nr.106/03.11.2020 privind acordarea unui ajutor de urgență.

-Proiect de dispoziție nr.105/3.11.2020 delegarea atribuţiilor privind sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale d-nei referent Postolache Virginia, ofiţer delegat de stare civilă;

-Proiect de dispoziție nr.104/31.10.2020 privind încetarea ajutorului social doamnei Șerban Elena.

-Proiect de dispoziție nr.103/31.10.2020 privind delegarea atribuțiilor de stare civila.

-Proiect de dispoziție nr.102/31.10.2020 privind desemnarea reprezentantului Primarului comunei Adunaţi în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Radu şi Severa Novian din comuna Adunaţi, judeţul Prahova.

-Proiect de dispoziție nr.101/31.10.2020  privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral, în comuna  ADUNAŢI, in vedea desfășurării  alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020.

-Proiect de dispoziție nr.100/30.10.2020 privind acordarea indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav Savulescu Dorina începand cu data de 01.11.2020.

  -Proiect de dispoziție nr.99/30.10.2020 privind acordarea indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav Savulescu Ioan începand cu data de 01.11.2020.

-Proiect de dispoziție nr.98/16.10.2020 privind acordarea indemnizatiei lunare d-lui Stănică Vasile persoană cu handcap grav pe perioada suspendarii contractului individual de muncă al asistentului personal Stanică Florentina – Liana.

-Proiect de dispoziție nr.97/16.10.2020 cu privire la suspendarea contractului individual de muncă al doamnei Stănică Florentina – Liana.

-Proiect de dispoziție nr.96/06.10.2020 cu privire la eliberarea dispoziției de autorizare prin care minora Matei Alexandra – Gabriela să fie reprezentată la dezbaterea succesiunii defunctului Matei Cristian – Ion.

-Proiect de dispoziție nr.95/30.09.2020 privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei.

-Proiect de dispoziție nr.94/30.09.2020 privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei

-Proiect de dispoziție nr.93/30.09.2020 privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei.

-Proiect de dispoziție nr.92/30.09.2020 privind acordarea ajutorului de incalzirea locuintei pentru beneficiarii de ajutor social

-Proiect de dispoziție nr.91/30.09.2020 privind modificarea ajutorului social numitei Pinta Constanta.

-Proiect de dispoziție nr.90/30.09.2020 privind incetarea ajutorului social și recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de ajutor social domnului Ciubuciu Liviu.

-Proiect de dispoziție nr.89/30.09.2020 privind incetarea ajutorului social și recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de ajutor social domnului Branzea Sorinel.

-Proiect de dispoziție nr.88/15.09.2020 privind desemnarea personalului tehnic necesar pentru sprijinirea activității birourilor electorale ale sectiilor de votare nr.285 și 286 constituite pentru alegerea autorităților administrației publice locale din anul 2020.

-Proiect de dispoziție nr.87/11.09.2020 privind stabilirea măsurilor pentru implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial în cadrul primăriei comunei Adunați.

-Proiect de dispoziție nr.86/11.09.2020 privind convocarea Consilului Local Adunați în ședință extraordinară.

-Proiect de dispoziție nr.85/31.08.2020 privind acordarea modalitatilor de identificare și verificare a destinarilor finali în cadrul schemei naționale de sprijin pentru elevii cei mai defavorizați la nivelul comunei Adunați.

-Proiect de dispoziție nr.84/31.08.2020 privind modificarea ajutorului social acordat numitei Pinta Constanta.

-Proiect de dispoziție nr.83/31.08.2020 privind acordarea ajutorului social.

-Proiect de dispoziție nr.82/31.08.2020 privind convocarea Consilului Local Adunați în ședință extraordinară.

-Proiect de dispoziție nr.81/18.08.2020 privind acordarea indemnizației lunare d-nei Badoiu Nicoleta- Mădălina, reprezentant legal al minorului Bădoiu David – Alexandru.

-Proiect de dispoziție nr.80/18.08.2020 privind delimitarea secţiilor de votare de pe raza comunei Adunaţi , judeţul Prahova pentru alegerile autorităților administraţiei publice locale din anul 2020.

-Proiect de dispoziție nr.79/17.08.2020 privind stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral, în comuna Adunați, utilizate pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020.

-Proiect de dispoziție nr.78/13.08.2020 privind  convocarea Consiliului Local în ședința ordinară.

-Proiect de dispoziție nr.77/07.08.2020 privind desemnarea personalului tehnic auxiliar al Biroului Electoral de Circumscripție nr.15 – Adunați.

-Proiect de dispoziție nr.76/30.07.2020 privind încetarea alocației de susținere a familiei si recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de alocație pentru susținerea familiei doamnei Nedelcu Georgiana.

-Proiect de dispoziție nr.75/30.07.2020 privind modificarea alocației de susținere a familiei. –  Dispoziţia nr.74/30.07.2020 privind acordarea ajutorului social și a alocației pentru susținerea familiei

-Proiect de dispoziție nr.73/30.07.2020 privind aprobarea listelor cu destinatarii finali, persoane care beneficiază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde acordate în cadrul Programul operațional POAD, prin Schema Naționala de Sprijin pentru Persoanele Vârstnice si pentru Persoanele fără Adăpost (SNSPVPA).

-Proiect de dispoziție nr.72/29.07.2020 privind aprobarea listelor suplimentare pentru distribuirea ajutoarelor constând in produse alimentare tranșa I și produse de igienă tranșa II la nivelul comunei Adunați în cadrul POAD 2018-2021.

-Proiect de dispoziție nr.71/24.07.2020 privind  convocarea Consiliului Local în ședința ordinară.

-Proiect de dispoziție nr.70/09.07.2020 privind aprobarea listei inițiale pentru distribuirea ajutoarelor constând in produse alimentare transa I și produse de igienă tranșa II la nivelul comunei Adunați în cadrul POAD 2018-2021.

-Proiect de dispoziție nr.69/30.06.2020 privind încetarea ajutorului social domnului Tudoran Ion.

-Proiect de dispoziție nr.68/19.06.2020 privind convocarea Consiliului Local în ședința ordinară.

-Proiect de dispoziție nr.67/09.06.2020 privind constituirea Grupului de lucru Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD la nivelul UAT comuna Adunaţi.

-Proiect de dispoziție nr.66/05.06.2020 privind reorganizarea Centrului Operativ pentru Situații de Urgență.

-Proiect de dispoziție nr.65/4.06.2020 privind numirea unui expert extern cooptat pentru evaluarea ofertelor aferente procedurii de atribuire contractului de servicii de proiectare pentru actualizarea Proiect Tehnic – rest de executat și execuție lucrări „Continuare lucrări construire Centru Medical P + E, Împrejmuire și Branșamente Utilități în comuna Adunați, județul Prahova – rest de executat ” .

-Proiect de dispoziție nr.64/29.05.2020 privind modificarea alocației de susținere a familiei.

-Proiect de dispoziție nr.63/29.05.2020 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de servicii de proiectare pentru actualizarea Proiect Tehnic – rest de executat și execuție lucrări „Continuare lucrări construire Centru Medical P + E, Împrejmuire și Branșamente Utilități în comuna Adunați, județul Prahova – rest de executat ”

-Proiect de dispoziție nr.62/24.05.2020 privind predarea gestiunii de către d-na Aldescu Rodica doamnei Voinea Gabriela – Mădălina  inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Adunați – Compartiment Taxe, Impozite, Financiar, Contabil

-Proiect de dispoziție nr.61/24.05.2020 privind desemnarea gestionarului bunurilor aflate în patrimoniul comunei Adunați, județul Prahova

-Proiect de dispoziție nr.60/18.05.2020 privind  delegarea atribuțiilor corespunzătoare funcției de publice de referent/casier  doamnei Voinea Gabriela – Mădălina  inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Adunați – Compartiment Taxe, Impozite, Financiar, Contabil.

-Proiect de dispoziție nr.59/18.05.2020 privind încetarea de drept a  raportului de serviciu  al doamnei Aldescu Rodica referent clasa III, grad profesional superior, Compartiment Taxe, Impozite, Financiar, Contabil.

-Proiect de dispoziție nr.58/06.05.2020 privind convocarea Consiliului Local în ședința ordinară, emisă de primarul comunei Adunați.

-Proiect de dispoziție nr.57/24.04.2020 privind convocarea Consiliului Local în ședința ordinară, emisă de primarul comunei Adunați.

-Proiect de dispoziție nr. 56/14.04.2020 privind constituirea Comisiei de la terminarea lucrărilor aferente  obiectivului  REPARARE  A  DRUMURILOR  PENTRU  DC VĂLCEAUA STANCIULUI  PE O SUPRAFAȚĂ   DE  850  MP ÎN  COMUNA ADUNAȚI, JUDEȚUL PRAHOVA”.

 –Proiect de dispoziție nr.55/14.04.2020 privind numirea d-nei VOINEA GABRIELA- MĂDĂLINA în funcţia publică de execuţie de inspector clasa I, grad profesional principal, gradaţia 3, în cadrul aparatului de specialitate al  Primarului comunei Adunați, judeţul Prahova.

-Proiect de dispoziție nr.54/14.04.2020 privind constituirea  Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor aferente  obiectivului ,,REPARAȚIE  PRIN  ASFALTARE A DRUMURILOR  COMUNALE  DC 112  PE O SUPRAFAȚĂ  DE 6200 MP ȘI DC CIMITIRULUI PE O SUPRAFAȚĂ DE 1450 MP ÎN  COMUNA ADUNAȚI, JUDEȚUL PRAHOVA”.

-Proiect de dispoziție nr.53/01.04.2020 privind constituirea  Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniu privat al comunei Adunați, județul Prahova.

-Proiect de dispoziție nr.52 din 31 martie 2020 privind modificarea alocației de susținere a familiei.

-Proiect de dispoziție nr.51 din 31 martie 2020 privind încetarea ajutorului social domnului Tudoran Ion.

-Proiect de dispoziție nr.50/16.03.2020 privind  înlocuirea unui membru al comisiei de concurs constituită  pentru concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție  vacantă de inspector, clasa I, gradul profesional principal.

-Proiect de dispoziție nr.49/10.03.2020  privind  prelungirea contractului de muncă a d-nei BĂDOIU NICOLETA MĂDĂLINA, asistent personal al copilului BĂDOIU IONUT – DANIEL- persoana cu handicap grav.

-Proiect de dispoziție nr.48/05.03.2020 privind constituirea Comisiei comunale Adunați pentru realizarea lucrărilor de pregătire, organizare conducere și efectuarea lucrărilor recensământul populației și al locuinței în anul 2021.

-Proiect de dispoziție nr.47/05.03.2020 privind constituirea Comisiei comunale pentru realizarea lucrărilor de pregătire, organizare și efectuare a recensământului general agricol runda 2020, din comuna Adunați, județul Prahova.

-Proiect de dispoziție 46/04.03.2020 privind numirea experților evaluatori la proba de testare a competențelor în domeniul tehnologiei informației în cadrul concursului de recrutare a funcției publice de execuție vacantă de inspector grad profesional principal

-Proiect de dispoziție nr.45/04.03.2020 privind  înlocuirea unui membru al comisiei de concurs constituită  pentru concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție  vacantă de inspector, clasa I, gradul profesional principal.

-Proiect de dispoziție nr.44/04.03.2020 privind aprobarea Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență al comunei Adunați pe anul 2020.

-Proiect de dispoziție nr.43/28.02.2020 privind încetarea pentru susținerea familiei doamnei Juganaru Vasilica Irina.

-Proiect de dispoziție nr.42/28.02.2020 privind încetarea pentru susținerea familiei doamnei Supiala Petruta Catalina

-Proiect de dispoziție nr.41/14.02.2020 privind modificarea ajutorului social acordat numitei Pința Constanta

-Proiect de dispoziție nr.40/14.02.2020 privind încetarea ajutorului social,modificarea alocației de susținere a familiei si recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de ajutor de încălzire doamnei Manguta Corina – Maria

-Proiect de dispoziție nr.38/14.02.2020  privind acordarea unui ajutor de urgenta

-Proiect de dispoziție nr.39/14.02.2020   privind acordarea gradației 2 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă  d-nei  Stănică Florentina –  Liana, asistent personal

– Proiect De Dispoziție  nr.37/14.02.2020 PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL ADUNAȚI ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ

– Proiect De Dispoziție  nr.36/07.02.2020  constituirea comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție  de inspector, clasa I, gradul profesional principal.

– Proiect De Dispoziție  nr.35/31.01.2020 privind stabilirea salariului de bază al d-lui Bădila Daniel – Lucian guard în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunați

– Proiect De Dispoziție  nr.34/31.01.2020 privind stabilirea salariului de bază al d-nei Anca Marilena îngrijitor în cadrul Serviciului Public Cultură – Cămin Cultural Adunați.

– Proiect De Dispoziție  nr.33/31.01.2020 privind stabilirea salariului de bază al d-nei Negotei Maria guard în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunați.

– Proiect De Dispoziție  nr.32/31.01.2020 privind stabilirea salariului de bază al d-lui Negotei Gheorghe paznic în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunați.

– Proiect De Dispoziție nr.31/31.01.2020 privind stabilirea salariului de bază al d-lui Coman Cristian polițist local  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunați.

– Proiect De Dispoziție  nr.30/31.01.2020 privind stabilirea salariului de bază al d-lui Pulez Mihai polițist local  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunați.

– Proiect De Dispoziție  nr.29/31.01.2020 privind stabilirea salariului de bază al d-lui Pință Laurențiu – Ioan polițist local  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunați.

– Proiect De Dispoziție  nr.28/31.01.2020 privind stabilirea salariului de bază al d-nei Milu Nicoleta consilier în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunați.

– Proiect De Dispoziție  nr.27/31.01.2020  privind stabilirea indemnizației lunare de care beneficiază d-nul Negotei Octavian primarul comunei Adunați.

– Proiect De Dispoziție  nr.26/31.01.2020 privind stabilirea indemnizației lunare de care beneficiază d-nul Tudosoiu Ion viceprimarul comunei Adunați.

– Proiect De Dispoziție  nr.25/31.01.2020 privind stabilirea salariului de bază al d-nei Termentu Petruța secretar general al comunei Adunați. 

– Proiect De Dispoziție  nr.24/31.01.2020 privind stabilirea salariului de bază al d-nei Paraschiv Ileana – Cristina inspector în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunați.

– Proiect De Dispoziție  nr.23/31.01.2020 privind stabilirea salariului de bază al d-lui Pința Constantin – Adrian consilier în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunați.

– Proiect De Dispoziție  nr.22/31.01.2020 privind stabilirea salariului de bază al d-nei Postolache Virginia referent în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunați.

– Proiect De Dispoziție  nr.21/31.01.2020 privind stabilirea salariului de bază al d-nei Aldescu Rodica referent în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunați.

– Proiect De Dispoziție  nr.20/29.01.2020 privind încetarea alocației pentru susținerea familiei d-nei Boroș Cornelia.

– Proiect De Dispoziție  nr.19/29.01.2020 privind stabilirea unor masuri necesare implementării programului operațional ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD la nivelul localității Adunați.

– Proiect De Dispoziție  nr.18/29.01.2020 privind aprobarea Procedurii de organizare și desfășurare a probei suplimentare de testare a competențelor în domeniul tehnologiei informației în cadrul concursurilor organizate de către aparatul de specialitate al  Primarului  comunei Adunați.

– Proiect De Dispoziție  nr.17/23.01.2020 privind stabilirea salariului de baza al d-nei Cojocaru Cecilia,  asistent personal.

– Proiect De Dispoziție  nr.16/23.01.2020 privind convocarea Consiliului Local Adunați în ședința ordinară.

– Proiect De Dispoziție  nr.15/20.01.2020 privind stabilirea salariului de baza al d-nei Turek Ioana, asistent personal.

– Proiect De Dispoziție  nr.14/20.01.2020 privind stabilirea salariului de baza al d-lui Șupeală Ion,  asistent personal.

– Proiect De Dispoziție  nr.13/20.01.2020 privind stabilirea salariului de baza al d-nei Badea Luiza, asistent personal.

– Proiect De Dispoziție  nr.12/20.01.2020 privind stabilirea salariului de baza al d-lui Șerban Vasile, asistent personal.

– Proiect De Dispoziție  nr.11/20.01.2020 privind stabilirea salariului de baza al d-nei Bădilică Nicoleta – Corina, asistent personal.

– Proiect De Dispoziție  nr.10/20.01.2020 privind stabilirea salariului de baza al d-nei Coman Mariana, asistent personal.

– Proiect De Dispoziție  nr.8/20.01.2020 privind stabilirea salariului de baza al d-nei  Bădoiu Nicoleta – Mădălina, asistent personal.

– Proiect De Dispoziție  nr.7/20.01.2020 privind stabilirea salariului de baza al d-nei Lepușu Anda – Flavia,  asistent personal.

– Proiect De Dispoziție  nr.6/20.01.2020 privind stabilirea salariului de baza al d-nei  Mihăilă Elena – Doina, asistent personal.

– Proiect De Dispoziție  nr.5/20.01.2020 privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav Badea Vasilica.

– Proiect De Dispoziție  nr.4/20.01.2020 privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav Hoitan Ion.

– Proiect De Dispoziție  nr.3/20.01.2020 privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav Alban Irinel – Andrei.

– Proiect De Dispoziție  nr.2/20.01.2020 privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav Stîrlici Camelia.

– Proiect De Dispoziție  nr.1/08.01.2020 privind  convocarea  de îndată a Consiliului Local în ședința extraordinară.

Proiectele de Dispoziție care nu pot fi accesate in integralitatea lor conțin elemente de confidențialitate potrivit art.163 din Codul Muncii (Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Sari la conținut