Dispozitii

Dispozitii privind convocarea  Consiliului  Local Adunați  în  ședințe  extraordinare.

202120202019

  –     Dispoziția nr.98/17.07.2021 privind  convocarea  Consiliului  Local Adunați  în  ședință ordinară.

  – Dispoziția nr.97/07.07.2021 privind promovarea în grad profesional a  doamnei  MILU NICOLETA , consilier  achiziții publice în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunați, județul Prahova,

 –     Dispoziția nr.96/01.07.2021 privind  convocarea  Consiliului  Local Adunați  în  ședință ordinară.

– Dispoziția nr.95/30.06.2021 privind incetarea alocatiei de sustinere a familiei

–   Dispoziția nr.94/30.06.2021 privind modificarea alocatiei de sustinere a familiei

–    Dispoziția nr.93/29.06.2021 privind angajarea cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată a d-nei Oproiu Angelica în calitate de asistent personal.

–   Dispoziția nr.92/29.06.2021 privind acordarea indemnizației lunare persoanei cu handicap grav Bădila Elena începând cu data de 01.07.2021.

–    Dispoziția nr.91/29.06.2021 privind încetarea plații indemnizației lunare,cuvenite d-lui Șerban Ion, persoană cu handicap grav.

– Dispoziția nr.90/03.06.2021 privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor aferente obiectului Lucrări de reparație Drum comunal Lacu Marinoaiei – Punere in Siguranță.

 – Dispoziția nr.89/03.06.2021 încetarea ajutorului social domnului Tudoran Damian

 – Dispoziția nr.88/31.05.2021 privind promovarea in grad profesional a doamne Milu Nicoleta, consilier achiziții publice în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunați.    

– Dispoziția nr.87/28.05.2021 privind  prelungirea contractului individual  de  muncă  al  d- nei  Turek Ioana,asistent personal al copilului Turek Eva – Elena,persoana cu handicap grav.

  – Dispoziția nr.86/28.05.2021 privind  convocarea Consiliului  Local Adunați  în  ședință ordinară.

 – Dispoziția nr.85/26.05.2021privind acordarea indemnizației lunare persoanei cu handicap grav Șerban Ion.

–  Dispoziția nr.84/19.05.2021 privind  convocarea  Consiliului  Local Adunați  în  ședință extraordinară.

   – Dispoziția nr.83/19.05.2021 privind angajarea cu contract în muncă  pe perioada determinata a d-nei Bunea Ioana – Cornelia  în calitate de  asistent personal

– Dispoziția nr.82/07.05.2021 privind acordarea unui ajutor de înmormântare

– Dispoziția nr.81/29.04.2021 privind încetarea alocației de susținere a familiei

– Dispoziția nr.80/29.04.2021 privind încetarea ajutorului social domnului Fratiloiu iulian

-Dispoziția nr.79/21.04.2021 privind constituirea comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul  organizat pentru  promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcționarului public din  cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Adunați ,,Compartiment Achiziții Publice”

Dispoziția nr.78/21.04.2021 privind încetarea contractului individual de munca al d-nei Badilica Nicoleta Corina.

Dispoziția nr.77/21.04.2021 privind acordarea unui ajutor de urgenta

-Dispoziția nr.76/20.04.2021 privind desemnarea persoanei responsabile cu aplicarea Legii nr.62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia.

-Dispoziția nr.75/16.04.2021 privind  convocarea  Consiliului  Local Adunați  în  ședință ordinară.

– Dispoziția nr.74/08.04.2021 privind aprobarea Regulamentului propriu privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții ale autorității executive.

-Dispoziția nr.73/06.04.2021privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcționarului public din  cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei  Adunați ,,Compartiment Achiziții Publice”

-Dispoziția nr.72/02.04.2021 privind  acordarea unui ajutor de urgență

-Dispoziția nr.71/31.03.2021 privind încetarea alocației de susținere a familiei

-Dispoziția nr.70/31.03.2021 privind încetarea ajutorului social 

-Dispoziția nr.69/31.03.2021 privind încetarea ajutorului social

-Dispoziția nr.68/30.03.2021 privind acordarea unui ajutor de urgență

-Dispoziția nr.67/12.03.2021 privind aprobarea Regulamentului privind evaluarea performanțelor profesionale individuale ale personalului contractual încadrat în aparatul de specialitate al primarului comuna Adunați și serviciile subordonate Consiliului local al comuna Adunați.

-Dispoziția nr.66/12.03.2021 privind constituirea comisiei de evaluare a performantelor  profesionale ale secretarului general al comunei Adunați

-Dispoziția nr.65/12.03.2021 privind actualizarea componentei comisiei pentru probleme de apărare

-Dispoziția nr.64/12.03.2021 privind numirea îndrumătorului de stagiu şi aprobarea programului de desfăşurare al perioadei de stagiu pentru funcţionarul public NEGOTEI ELENA – CATALINA , inspector, clasa I, grad profesional debutant

– Dispoziția nr.63/12.03.2021 privind convocarea  Consiliului  Local Adunați  în  ședință  extraordinară.

–  Dispoziția nr.62/05.03.2021 privind acordarea unui ajutor de urgență

–  Dispoziția nr.61/04.03.2021 privind  convocarea  Consiliului  Local Adunați  în  ședință  ordinară.

– Dispoziția nr.60/04.03.2021 privind numirea d-nei Negotei Elena – Cătălina în funcția publică de execuție clasa I, grad profesional debutant, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunați, județul Prahova

– Dispoziția nr.59/26.02.2021 privind acordarea alocației de susținere a familiei

– Dispoziția nr.58/26.02.2021 privind acordarea alocației de susținere a familiei

– Dispoziția nr.57/26.02.2021 privind modificarea alocației de susținere a familiei

– Dispoziția nr.56/24.02.2021 privind modificarea art.1 din Dispoziția Primarului comunei Adunați nr.47/05.03.2020 privind constituirea Comisiei comunale pentru realizarea lucrărilor de pregătire, organizare și efectuare a recensământului general agricol  runda 2020, din comuna Adunați, județul Prahova.

–  Dispoziția nr.55/18.02.2021 privind acordarea unui ajutor de urgență

-Dispoziția nr.54/17.02.2021 privind  convocarea  de  îndată  a Consiliului  Local Adunați  în   ședință  extraordinară.

-Dispoziția nr.53/11.02.2021 privind  convocarea  de  îndată  a Consiliului  Local Adunați  în   ședință  extraordinară.

-Dispoziția nr.52/11.02.2021 privind  modificarea dispoziției primarului comunei Adunați  nr.128 / 23.12.2020 privind organizarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante din categoria funcționarilor publici de execuție, inspector, clasa I, gradul profesional debutant, la compartimentul asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunați judeţul Prahova.

-Dispoziția nr.51/08.02.2021 privind acordarea unor sumei de 28 lei cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, reprezentând diferența dintre sumele acordate pentru perioadele noiembrie 2018 – martie 2019 , decembrie 2019 – martie 2020 și dreptul cuvenit conform prevederilor legale cuprinse în O.U.G. nr.70/ 2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare.

-Dispoziția nr.50/08.02.2021 privind înlocuirea unui membru al comisiei de concurs și al comisiei de soluționare a  contestațiilor, comisii  constituite pentru concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de inspector, clasa I, gradul profesional debutant.

-Dispoziția nr.49/08.02.2021 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne a d-lui Negotei Constantin.

-Dispoziția nr.48/05.02.2021 privind  desemnarea agentului  de  inundaţii  la  nivelul comunei  Adunaţi.

-Dispoziția nr.47/05.02.2021 privind reorganizarea Centrului Operativ pentru Situaţii de Urgenţă.

-Dispoziția nr.46/05.02.2021 privind numirea experților evaluatori la proba de testare a competențelor în domeniul tehnologiei informației în cadrul concursului de recrutare a funcției publice de execuție vacantă de inspector grad profesional debutant.

-Dispozitia nr.45/29.01.2021 privind modificarea alocației de susținere a familiei

-Dispozitia nr.44/29.01.2021 privind modificarea alocației de susținere a familiei

-Dispozitia nr.1/07.01.2021 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2020;

-Dispozitia nr.42 /29.01.2021 privind  menținerea în anul 2021 a salariului de bază al d-lui Badilă Daniel – Lucian, muncitor necalificat  în cadrul aparatului  de specialitate al primarului comunei  Adunaţi ,,Compartiment  Administrativ “

-Dispozitia nr.41 /29.01.2021 privind menținerea în anul 2021 sa salariului de bază al d-nei Anca Marilena , îngrijitor în cadrul Serviciul public ,,Cultură – Cămin Cultural  Adunaţi ”;

-Dispozitia nr.40/29.01.2021 privind menținerea în anul 2021 a salariului de bază al d-nei Negotei Maria, guard în cadrul aparatului  de specialitate  al primarului comunei  Adunaţi ,,Compartiment  Administrativ

-Dispozitia nr.39 /29.01.2021 privind menținerea  în anul 2021 a salariului de bază al d-nului Negotei Gheorghe, paznic în cadrul aparatului de specialitate  al primarului comunei Adunaţi ,,Compartiment Poliţie Locală “

-Dispozitia nr.38 /29.01.2021 privind menținerea  în anul 2021 a salariului de bază al d-nului Coman Cristian, poliţist local în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunaţi ,,Compartiment  Poliţie Locală “

-Dispozitia nr.37/29.01.2021 privind menținerea în anul 2021 a salariului de bază al d-nului Pință Ioan Laurentiu, poliţist local  în cadrul aparatului  de specialitate  al primarului comunei  Adunaţi ,,Compartiment  Poliţie Locală “;

-Dispozitia nr.36/29.01.2021 privind menținerea în anul 2021 a salariului de bază al d-nei  Milu Nicoleta, consilier achizitii publice în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei  Adunaţi ,, Compartiment Achiziţii publice“;

-Dispozitia nr.35/29.01.2021 privind menținerea în anul 2021a indemnizaţiei lunare de care beneficiază d-nul  Săvulescu Darius – Mihai , primarul comunei Adunaţi;

-Dispozitia nr.34/29.01.2021 privind menținerea în anul 2021a indemnizaţiei lunare de care beneficiază  d-nul  Duricu Valentin – Constantin , viceprimarul comunei Adunaţi;

-Dispozitia nr.33/29.01.2021 privind menținerea  în anul 2021 a salariului de bază al  d-nei Termentu  Petruţa, secretar general al comunei Adunaţi;

-Dispozitia nr.32/29.01.2021 privind menținerea în anul 2021  a salariului de bază al d-nei Voinea  Gabriela – Mădălina , inspector  în cadrul aparatului  de specialitate  al primarului comunei  Adunaţi,, Compartiment Taxe,  Impozite, Financiar, Contabil“;

-Dispozitia nr.31/29.01.2021 privind menținerea în anul 2021  a salariului de bază al d-nei Paraschiv  Ileana – Cristina, inspector  în cadrul aparatului  de specialitate  al primarului comunei  Adunaţi ,, Compartiment Taxe,  Impozite, Financiar, Contabil“;

-Dispozitia nr.30/29.01.2021 privind menținerea în anul 2021 a salariului de bază al d-nului Pinţă Constantin – Adrian, consilier în cadrul aparatului  de specialitate  al primarului comunei  Adunaţi ,,Compartiment Urbanism  şi Amenajarea Teritoriului“;

-Dispozitia nr.29/29.01.2021 privind menținerea în anul 2021a salariului de bază al d-nei Postolache Virginia, referent în cadrul aparatului  de specialitate  al primarului comunei  Adunaţi ,,Compartiment Agricol “;

-Dispozitia nr.28/29.01.2021 privind aprobarea încetarii platii indemnizatiei lunare cuvenite d-nei Săvulescu Dorina, persoana cu handicap;

-Dispozitia nr.27/29.01.2021 privind angajarea contract în muncă pe perioada determinată a d-nei Dima Giorgina – Loredana in calitate de asistent personal;

-Dispozitia nr.26/29.01.2021 privind stabilirea salariului de bază al d-nei Hoitan Irina Claudia, referent;

-Dispozitia nr.25/29.01.2021 privind stabilirea salariului de bază al d-nei Grosu Argentina Magdalena , bibliotecar;

-Dispozitia nr.24 /29.01.2021 privind mentinerea in anului 2021 a salariului de bază al d-nei Lepusu Anda -Flavia asistent personal;

-Dispozitia nr.23/29.01.2021 privind mentinerea in anului 2021 a salariului de bază al d-nului Serban Vasile asistent personal;

-Dispozitia nr.22/29.01.2021 privind menținerea in anului 2021 a salariului de bază al d-nei Stanica Florentina- Liana asistent personal;

-Dispozitia nr.21/29.01.2021 privind mentinerea in anului 2021 a salariului de bază al d-nului Supeală Ion asistent personal;

-Dispozitia nr.20/29.01.2021 privind mentinerea in anului 2021 a salariului de bază al d-nei Cojocaru Cecilia asistent personal;

-Dispozitia nr.19/27.01.2021 privind stabilirea salariului de bază al d-nei Turek Ioana asistent personal;

-Dispozitia nr.18/27.01.2021 privind stabilirea salariului de bază al d-nei Bădilică Nicoleta – Corina asistent personal;

-Dispozitia nr.17/27.01.2021 privind stabilirea salariului de bază al d-nei Coman Mariana asistent personal;

-Dispozitia nr.16/27.01.2021 privind stabilirea salariului de bază al d-nei Bădoiu Nicoleta Madalina, asistent personal;

-Dispozitia nr.15/27.01.2021 privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare cuvenite persoanei cu hahdicap grav Săvulescu Ioan;

-Dispozitia nr.14/27.01.2021 privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare cuvenite persoanei cu hahdicap grav Săvulescu Dorina;

-Dispozitia nr.13/27.01.2021 privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare d-nei Badoiu Nicoleta – Madalina reprezentant a moniroului Badoiu David Alexandru persoană cu hahdicap grav;

-Dispozitia nr.12 /27.01.2021 privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare cuvenite persoanei cu handicap grav Badea Vasilica;

-Dispozitia nr.11/27.01.2021 privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare cuvenite persoanei cu handicap grav Hoitan Ion;

-Dispozitia nr.10 /27.01.2021 privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare cuvenite persoanei cu handicap grav Hoitan Ion  Alban Irinel -Andrei;

-Dispozitia nr.9 /27.01.2021 privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare cuvenite persoanei cu handicap grav Stîrlici Camelia;

-Dispozitia nr.8/27.01.2021 privind angajarea contract în muncă pe perioada determinată a d-nei Crăcan Florentina – Ramona în calitate de asistent personal;

-Dispozitia nr.7 /22.01.2021 privind  constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor aferente   obiectivului ,,Extindere și Modernizare DC 112 în comuna Adunați, județul Prahova’’

-Dispozitia nr.6 /22.01.2021 privind constituirea Comisiei speciale pentru întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniu public și privat al comunei Adunați, județul Prahova;

-Dispozitia nr.5 /22.01.2021 privind convocarea Consiliului Local Adunați în sedință ordinară;

-Dispozitia nr.4/19.01.2021privind constituirea comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de inspector, clasa I, gradul profesional debutant;

-Dispozitia nr.3/15.01.2021privind constituirea Grupului de lucru Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD la nivelul UAT comuna Adunaţi ;

-Dispozitia nr.2/12.01.2021privind  convocarea  de  îndată  a consiliului  local Adunați  în   ședință  extraordinară;

-Dispozitia nr.1/07.01.2021privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2020;

–  Dispoziția nr.129/24.12.2020 privind convocarea  Consiliului Local Adunați  în ședinta ordinară.

–  Dispoziția nr.128/23.12.2020 privind organizarea  concursului pentru ocuparea funcției publice vacante din categoria funcționarilor publici de execuție, inspector, clasa I, gradul profesional debutant, la Compartimentul Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei  Adunați.

– Dispoziția nr.127/21.12.2020 privind convocarea de îndată a Consiliului Local Adunați în ședintă extraordinară.

– Dispoziția nr.126/16.12.2020 privind convocarea de indata a Consiliului Local Adunați  în ședintă extraordinară.

– Dispoziția nr.125/10.12.2020 privind constituirea Comisiei de receptie la terminarea lucrarilor aferente obiectivului Extindere Rețea Distributie Apă și Bransamente  în comuna Adunați, judetul Prahova.

– Dispoziția nr.124/10.12.2020 privind constituirea Comisiei de receptie la terminarea lucrarilor aferente obiectivului Extindere și Modernizare DC 112  în comuna Adunați, judetul Prahova.

– Dispoziția nr.123/03.12.2020 cu privire la delegarea dreptului de semnatura,,primar” în lipsa acestuia.

–  Dispoziția nr.122/03.12.2020 privind încetarea  contractului de muncă al d-nei Badea Luiza.

– Dispoziția nr.121/03.12.2020 privind înlocuirea d-nei Negotei Maria, personal tehnic desemnat pentru sprijinirea activității birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite pentru alegerea Senatului și Camerei Deputatilor.               

– Dispoziția nr.120/27.11.2020  privind  desemnarea gestionarului bunurilor care apartin domeniului public și privat al comunei Adunați, județul Prahova.

– Dispoziția nr.119/ 27.11.2020privind stabilirea indemnizatiei lunare de care beneficiaza d-nul Duricu Constantin – Valentin,  viceprimarul comunei Adunați.

– Dispoziția nr.118/27.11.2020 privind constituirea Comisiei de inventariere generală și casare de bunuri aflate în patrimoniul comunei Adunați pe anul 2020.

–  Dispoziția nr.117/27.11.2020 privind convocarea Consiliului Local Adunați în sedință ordinară.

– Dispoziția nr.116/27.11.2020 privind incetarea alocatiei de sustinere a familiei

– Dispoziția nr.115/27.11.2020 privind acordarea ajutorului social

– Dispoziția nr.114/24.11.2020 privind desemnarea personalului tehnic pentru sprijinirea activității birourilor electorale al secțiilor de votare constituite pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputatilor.

–  Dispoziția nr.113/24.11.2020 privind delegarea unor atribuții viceprimarului comunei Adunați.

– Dispoziția nr.112/19.11.2020 privind încetarea contractului individual de muncă al d-nei Mihaila Elena- Doina.

– Dispoziția nr.111/19.11.2020 privind convocarea de îndată a consiliului local Adunați în sedință extraordinară.

– Dispoziția nr.110/17.11.2020 privind convocarea de îndată a consiliului local Adunați în sedință extraordinară.

–  Dispoziția nr.109/12.11.2020 privind acordarea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță.

– Dispoziția nr. 108/ 06.11.2020 privind delimitarea secțiilor de votare de pe raza comunei Adunați , județul Prahova pentru alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020.

– Dispoziția nr.107/03.11.2020 privind încetarea prin demisie a raportului de serviciu al domnului Mihai PULEZ, din funcția publică de polițist local, clasa III, grad profesional superior, gradația 5, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunați, compartimentului Poliție Locală.

– Dispoziția nr.106/03.11.2020 privind acordarea unui ajutor de urgență.

– Dispoziția nr.105/3.11.2020 delegarea atribuţiilor privind sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale d-nei referent Postolache Virginia, ofiţer delegat de stare civilă;

– Dispoziția nr.104/31.10.2020 privind încetarea ajutorului social doamnei Șerban Elena.

– Dispoziția nr.103/31.10.2020 privind delegarea atribuțiilor de stare civila.

– Dispoziția nr.102/31.10.2020 privind desemnarea reprezentantului Primarului comunei Adunaţi în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Radu şi Severa Novian din comuna Adunaţi, judeţul Prahova.

– Dispoziția nr.101/31.10.2020  privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral, în comuna  ADUNAŢI, in vedea desfășurării  alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020.

– Dispoziția nr.100/30.10.2020 privind acordarea indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav Savulescu Dorina începand cu data de 01.11.2020.

  – Dispoziția nr.99/30.10.2020 privind acordarea indemnizatiei lunare persoanei cu handicap grav Savulescu Ioan începand cu data de 01.11.2020.

–  Dispoziția nr.98/16.10.2020 privind acordarea indemnizatiei lunare d-lui Stănică Vasile persoană cu handcap grav pe perioada suspendarii contractului individual de muncă al asistentului personal Stanică Florentina – Liana.

– Dispoziția nr.97/16.10.2020 cu privire la suspendarea contractului individual de muncă al doamnei Stănică Florentina – Liana.

–  Dispoziția nr.96/06.10.2020 cu privire la eliberarea dispoziției de autorizare prin care minora Matei Alexandra – Gabriela să fie reprezentată la dezbaterea succesiunii defunctului Matei Cristian – Ion.

-Dispoziția nr.95/30.09.2020 privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei.

-Dispoziția nr.94/30.09.2020 privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei

-Dispoziția nr.93/30.09.2020 privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei.

-Dispoziția nr.92/30.09.2020 privind acordarea ajutorului de incalzirea locuintei pentru beneficiarii de ajutor social

– Dispoziția nr.91/30.09.2020 privind modificarea ajutorului social numitei Pinta Constanta.

– Dispoziția nr.90/30.09.2020 privind incetarea ajutorului social și recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de ajutor social domnului Ciubuciu Liviu.

– Dispoziția nr.89/30.09.2020 privind incetarea ajutorului social și recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de ajutor social domnului Branzea Sorinel.

-Dispoziția nr.88/15.09.2020 privind desemnarea personalului tehnic necesar pentru sprijinirea activității birourilor electorale ale sectiilor de votare nr.285 și 286 constituite pentru alegerea autorităților administrației publice locale din anul 2020.

– Dispozițianr.87/11.09.2020 privind stabilirea măsurilor pentru implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial în cadrul primăriei comunei Adunați.

–  Dispoziția nr.86/11.09.2020 privind convocarea Consilului Local Adunați în ședință extraordinară.

– Dispoziția nr.85/31.08.2020 privind acordarea modalitatilor de identificare și verificare a destinarilor finali în cadrul schemei naționale de sprijin pentru elevii cei mai defavorizați la nivelul comunei Adunați.

– Dispoziția nr.84/31.08.2020 privind modificarea ajutorului social acordat numitei Pinta Constanta.

– Dispoziția nr.83/31.08.2020 privind acordarea ajutorului social.

 – Dispoziția nr.82/31.08.2020 privind convocarea Consilului Local Adunați în ședință extraordinară.

-Dispoziția nr.81/18.08.2020 privind acordarea indemnizației lunare d-nei Badoiu Nicoleta- Mădălina, reprezentant legal al minorului Bădoiu David – Alexandru.

–  Dispoziția nr.80/18.08.2020 privind delimitarea secţiilor de votare de pe raza comunei Adunaţi , judeţul Prahova pentru alegerile autorităților administraţiei publice locale din anul 2020.

– Dispoziția nr.79/17.08.2020 privind stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral, în comuna Adunați, utilizate pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020.

– Dispoziția nr.78/13.08.2020 privind  convocarea Consiliului Local în ședința ordinară.

-Dispoziția nr.77/07.08.2020 privind desemnarea personalului tehnic auxiliar al Biroului Electoral de Circumscripție nr.15 – Adunați.

– Dispoziţia nr.76/30.07.2020 privind încetarea alocației de susținere a familiei si recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de alocație pentru susținerea familiei doamnei Nedelcu Georgiana.

– Dispoziţia nr.75/30.07.2020 privind modificarea alocației de susținere a familiei. –  Dispoziţia nr.74/30.07.2020 privind acordarea ajutorului social și a alocației pentru susținerea familiei

-Dispozitia nr.73/30.07.2020 privind aprobarea listelor cu destinatarii finali, persoane care beneficiază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde acordate în cadrul Programul operațional POAD, prin Schema Naționala de Sprijin pentru Persoanele Vârstnice si pentru Persoanele fără Adăpost (SNSPVPA).

– Dispoziția nr.72/29.07.2020 privind aprobarea listelor suplimentare pentru distribuirea ajutoarelor constând in produse alimentare tranșa I și produse de igienă tranșa II la nivelul comunei Adunați în cadrul POAD 2018-2021.

–   Dispoziția nr.71/24.07.2020 privind  convocarea Consiliului Local în ședința ordinară.

–  Dispoziția nr.70/09.07.2020 privind aprobarea listei inițiale pentru distribuirea ajutoarelor constând in produse alimentare transa I și produse de igienă tranșa II la nivelul comunei Adunați în cadrul POAD 2018-2021.

–   Dispoziţia nr.69/30.06.2020 privind încetarea ajutorului social domnului Tudoran Ion.

– Dispoziția nr.68/19.06.2020 privind convocarea Consiliului Local în ședința ordinară.

– Dispoziția nr.67/09.06.2020 privind constituirea Grupului de lucru Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD la nivelul UAT comuna Adunaţi.

– Dispoziția nr.66/05.06.2020 privind reorganizarea Centrului Operativ pentru Situații de Urgență.

  – Dispoziția nr.65/4.06.2020 privind numirea unui expert extern cooptat pentru evaluarea ofertelor aferente procedurii de atribuire contractului de servicii de proiectare pentru actualizarea Proiect Tehnic – rest de executat și execuție lucrări „Continuare lucrări construire Centru Medical P + E, Împrejmuire și Branșamente Utilități în comuna Adunați, județul Prahova – rest de executat ” .

– Dispoziţia nr.64/29.05.2020 privind modificarea alocației de susținere a familiei.

– Dispoziția nr.63/29.05.2020 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de servicii de proiectare pentru actualizarea Proiect Tehnic – rest de executat și execuție lucrări „Continuare lucrări construire Centru Medical P + E, Împrejmuire și Branșamente Utilități în comuna Adunați, județul Prahova – rest de executat ”

– Dispoziția nr.62/24.05.2020 privind predarea gestiunii de către d-na Aldescu Rodica doamnei Voinea Gabriela – Mădălina  inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Adunați – Compartiment Taxe, Impozite, Financiar, Contabil

–  Dispoziția nr.61/24.05.2020 privind desemnarea gestionarului bunurilor aflate în patrimoniul comunei Adunați, județul Prahova

– Dispoziția nr.60/18.05.2020 privind  delegarea atribuțiilor corespunzătoare funcției de publice de referent/casier  doamnei Voinea Gabriela – Mădălina  inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Adunați – Compartiment Taxe, Impozite, Financiar, Contabil.

–  Dispoziția nr.59/18.05.2020 privind încetarea de drept a  raportului de serviciu  al doamnei Aldescu Rodica referent clasa III, grad profesional superior, Compartiment Taxe, Impozite, Financiar, Contabil.

– Dispoziția nr.58/06.05.2020 privind convocarea Consiliului Local în ședința ordinară, emisă de primarul comunei Adunați.

– Dispoziția nr.57/24.04.2020 privind convocarea Consiliului Local în ședința ordinară, emisă de primarul comunei Adunați.

 – Dispoziția nr.56/14.04.2020 privind constituirea Comisiei de la terminarea lucrărilor aferente  obiectivului  REPARARE  A  DRUMURILOR  PENTRU  DC VĂLCEAUA STANCIULUI  PE O SUPRAFAȚĂ   DE  850  MP ÎN  COMUNA ADUNAȚI, JUDEȚUL PRAHOVA”.

 – Dispoziția nr.55/14.04.2020 privind numirea d-nei VOINEA GABRIELA- MĂDĂLINA în funcţia publică de execuţie de inspector clasa I, grad profesional principal, gradaţia 3, în cadrul aparatului de specialitate al  Primarului comunei Adunați, judeţul Prahova.

– Dispoziția nr.54/14.04.2020 privind constituirea  Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor aferente  obiectivului ,,REPARAȚIE  PRIN  ASFALTARE A DRUMURILOR  COMUNALE  DC 112  PE O SUPRAFAȚĂ  DE 6200 MP ȘI DC CIMITIRULUI PE O SUPRAFAȚĂ DE 1450 MP ÎN  COMUNA ADUNAȚI, JUDEȚUL PRAHOVA”.

– Dispoziția nr.53/01.04.2020 privind constituirea  Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniu privat al comunei Adunați, județul Prahova.

-Dispoziție nr.52 din 31 martie 2020 privind modificarea alocației de susținere a familiei.

-Dispoziție nr.51 din 31 martie 2020 privind încetarea ajutorului social domnului Tudoran Ion.

-Dispoziție nr.50/16.03.2020 privind  înlocuirea unui membru al comisiei de concurs constituită  pentru concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție  vacantă de inspector, clasa I, gradul profesional principal.

-Dispoziție nr.49/10.03.2020  privind  prelungirea contractului de muncă a d-nei BĂDOIU NICOLETA MĂDĂLINA, asistent personal al copilului BĂDOIU IONUT – DANIEL- persoana cu handicap grav.

-Dispoziție nr.48/05.03.2020 privind constituirea Comisiei comunale Adunați pentru realizarea lucrărilor de pregătire, organizare conducere și efectuarea lucrărilor recensământul populației și al locuinței în anul 2021.

-Dispoziție nr.47/05.03.2020 privind constituirea Comisiei comunale pentru realizarea lucrărilor de pregătire, organizare și efectuare a recensământului general agricol runda 2020, din comuna Adunați, județul Prahova.

-Dispozitia nr. 46/04.03.2020 privind numirea experților evaluatori la proba de testare a competențelor în domeniul tehnologiei informației în cadrul concursului de recrutare a funcției publice de execuție vacantă de inspector grad profesional principal

-Dispoziție nr.45/04.03.2020 privind  înlocuirea unui membru al comisiei de concurs constituită  pentru concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție  vacantă de inspector, clasa I, gradul profesional principal.

-Dispoziție nr.44/04.03.2020 privind aprobarea Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență al comunei Adunați pe anul 2020.

-Dispoziție nr.43/28.02.2020 privind încetarea pentru susținerea familiei doamnei Juganaru Vasilica Irina.

-Dispoziție nr.42/28.02.2020 privind încetarea pentru susținerea familiei doamnei Supiala Petruta Catalina

-Dispoziție nr.41/14.02.2020 privind modificarea ajutorului social acordat numitei Pința Constanta

-Dispoziție nr.40/14.02.2020 privind încetarea ajutorului social,modificarea alocației de susținere a familiei si recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de ajutor de încălzire doamnei Manguta Corina – Maria

-Dispoziție nr.38/14.02.2020  privind acordarea unui ajutor de urgena

-Dispoziție nr.39/14.02.2020   privind acordarea gradației 2 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă  d-nei  Stănică Florentina –  Liana, asistent personal

– Dispoziția nr.37/14.02.2020 PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL ADUNAȚI ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ

– Dispoziția nr.36/07.02.2020 Privind constituirea comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție  de inspector, clasa I, gradul profesional principal.

– Dispoziția nr.35/31.01.2020 privind stabilirea salariului de bază al d-lui Bădila Daniel – Lucian guard în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunați  

– Dispoziția nr.34/31.01.2020 privind stabilirea salariului de bază al d-nei Anca Marilena îngrijitor în cadrul Serviciului Public Cultură – Cămin Cultural Adunați.

– Dispoziția nr.33/31.01.2020 privind stabilirea salariului de bază al d-nei Negotei Maria guard în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunați.

– Dispoziția nr.32/31.01.2020 privind stabilirea salariului de bază al d-lui Negotei Gheorghe paznic în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunați.

– Dispoziția nr.31/31.01.2020 privind stabilirea salariului de bază al d-lui Coman Cristian polițist local  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunați.

– Dispoziția nr.30/31.01.2020 privind stabilirea salariului de bază al d-lui Pulez Mihai polițist local  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunați.

– Dispoziția nr.29/31.01.2020 privind stabilirea salariului de bază al d-lui Pință Laurențiu – Ioan polițist local  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunați.

– Dispoziția nr.28/31.01.2020 privind stabilirea salariului de bază al d-nei Milu Nicoleta consilier în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunați.

– Dispoziția nr.27/31.01.2020  privind stabilirea indemnizației lunare de care beneficiază d-nul Negotei Octavian primarul comunei Adunați.

– Dispoziția nr.26/31.01.2020 privind stabilirea indemnizației lunare de care beneficiază d-nul Tudosoiu Ion viceprimarul comunei Adunați.

– Dispoziția nr.25/31.01.2020 privind stabilirea salariului de bază al d-nei Termentu Petruța secretar general al comunei Adunați.

– Dispoziția nr.24/31.01.2020 privind stabilirea salariului de bază al d-nei Paraschiv Ileana – Cristina inspector în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunați.

– Dispoziția nr.23/31.01.2020 privind stabilirea salariului de bază al d-lui Pința Constantin – Adrian consilier în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunați.

– Dispoziția nr.22/31.01.2020 privind stabilirea salariului de bază al d-nei Postolache Virginia referent în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunați.

– Dispoziția nr.21/31.01.2020 privind stabilirea salariului de bază al d-nei Aldescu Rodica referent în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunați.

– Dispoziția nr.20/29.01.2020 privind încetarea alocației pentru susținerea familiei d-nei Boroș Cornelia.

–  Dispoziția nr.19/29.01.2020 privind stabilirea unor masuri necesare implementării programului operațional ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD la nivelul localității Adunați.

– Dispoziția nr.18/29.01.2020 privind aprobarea Procedurii de organizare și desfășurare a probei suplimentare de testare a competențelor în domeniul tehnologiei informației în cadrul concursurilor organizate de către aparatul de specialitate al  Primarului  comunei Adunați.

– Dispoziția nr.17/23.01.2020 privind stabilirea salariului de baza al d-nei Cojocaru Cecilia,  asistent personal.

– Dispoziția nr.16/23.01.2020 privind convocarea Consiliului Local Adunați în ședința ordinară.

– Dispoziția nr.15/20.01.2020 privind stabilirea salariului de baza al d-nei Turek Ioana, asistent personal.

–  Dispoziția nr.14/20.01.2020 privind stabilirea salariului de baza al d-lui Șupeală Ion,  asistent personal.

– Dispoziția nr.13/20.01.2020 privind stabilirea salariului de baza al d-nei Badea Luiza, asistent personal.

– Dispoziția nr.12/20.01.2020 privind stabilirea salariului de baza al d-lui Șerban Vasile, asistent personal.

– Dispoziția nr.11/20.01.2020 privind stabilirea salariului de baza al d-nei Bădilică Nicoleta – Corina, asistent personal.

– Dispoziția nr.10/20.01.2020 privind stabilirea salariului de baza al d-nei Coman Mariana, asistent personal.

– Dispoziția nr.9/20.01.2020 privind stabilirea salariului de baza al d-nei Stănică Florentina – Liana, asistent personal.

– Dispoziția nr.8/20.01.2020 privind stabilirea salariului de baza al d-nei  Bădoiu Nicoleta – Mădălina, asistent personal.

 – Dispoziția nr.7/20.01.2020 privind stabilirea salariului de baza al d-nei Lepușu Anda – Flavia,  asistent personal.

– Dispoziția nr.6/20.01.2020 privind stabilirea salariului de baza al d-nei  Mihăilă Elena – Doina, asistent personal.

– Dispoziția nr.5/20.01.2020 privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav Badea Vasilica.

 – Dispoziția nr.4/20.01.2020 privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav Hoitan Ion.       

– Dispoziția nr.3/20.01.2020 privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav Alban Irinel – Andrei.

– Dispoziția nr.2/20.01.2020 privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav Stîrlici Camelia. 

-Dispoziția nr.1/08.01.2020 privind  convocarea  de îndată a Consiliului Local în ședința extraordinară. 

Dispozițiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor conțin elemente de confidențialitate potrivit art.163 din Codul Muncii (Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).