Anunturi

01.09.2021 Anunt publicitar In vederea atribuirii contractului de achizitie care are ca obiect ,, Exeeutie Lucrari de Reparatie imprejmuire si amenajare alee aeces secundar sediu actual Primarie – Comuna Adunati, judetul Prahova.” 24.06.2021  COMUNICARE INCHEIERE FINALA (DEZINVESTIRE) CIVILA 20.04.2021 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al comunei Adunați…

Anunturi – Evenimente

07/11/2018 Anunt în vederea atribuiri contractului de achiziţie care are ca obiect Execuţia de lucrări pentru „Reparaţie prin asfaltare a drumurilor comunale DC112 pe o lungime de 1312 ml şi DC Cimitirului pe o lungime de 331 ml – Comuna Adunaţi, judeţul Prahova.”  » Caiet de sarcini 20/09/2018 Anunt mobilizare Floricon SALUB

Vanzari terenuri

01.10.2018 – RAPORT AL LICITAŢIEI PRIVIND SELECTAREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE 06.09.2018 – Licitație publică cu depunere de oferte în plic închis vânzare teren aflat în domeniul privat al Comunei Adunați