Dispoziții 2021

Cauta in tabel : Număr document Conținut Dată publicare Caracter Descarcă 110 privind stabilirea datei concursului, bibliografia, constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea postului  contractual vacant de muncitor necalificat  din cadrul ,,Compartimentului Administrativ ” 14.09.2021   Descarcă 98 privind  convocarea  Consiliului  Local Adunați  în  ședință ordinară. 17.07.2021  …

Proiecte de hotarare 2021

Cauta in tabel : Nr. de inregistrare Data inregistrarii Functia, prenumele si numele initiatorului Titlul proiectului de hotarare a consiliului local Avizele comisiilor de specialitate sesizate Structura/Persoana din aparatul de specialitate al primarului responsabila cu elaborarea raportului compartimentului de resort Alte avize necesare conform legii 33     privind modificarea componenţei Comisiei de specialitate pentru…

Hotarari 2019

Hotararea 41 PRIVIND ACORDAREA AVIZULUI FAVORABIL VANZARII CU DREPT DE PREEMTIUNE A TERENULUI PROPRIETATE PRIVATA A COMUNEI ADUNATI IN SUPRAFATA DE 84 MP SITUAT IN COMUNA ADUNATI SAT ADUNATI NR 16 B Hotararea 40 PRIVIND VALIDAREA DISPOZITIEI NR. 152 DIN 23.12.2019 A PRIMARULUI COMUNEI ADUNATI PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI ADUNATI PE ANUL 2019…

Hotarari 2018

Hotararea 47 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI ADUNAŢI PE ANUL 2019 Hotararea 46 privind stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunaţi, judeţul Prahova începând cu data de 1 ianuarie 2019 Hotararea 45…

Comisii de specialitate

Comisia pentru buget, finanţe, programe finanțare europeană, administrarea domeniului public şi privat și agricultură, amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie şi protecţia mediului având următoarea componență:                 PRESEDINTE  –   ANCA MIHAI – ANDREI, P.N.L ;                    SECRETAR – DOGARU ALEXANDRU – MARIAN, P.N.L;                 MEMBRII : BURTEA ADRIAN, P.N.L; DÎRLOȘAN DANIEL – MARIUS, P.S.D ; RISTEA VERONICA…

Hotarari 2017

Hotararea 47 PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII ALE APARATULUI DE SPEC!ALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI ADUNATI SI AL SERVICIILOR PUBLICE AFLATE IN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI ADUNATI Hotararea 46 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2018 Hotararea 27 PRIVIND APROBAREA INTELEGERII DE COOPERARE SI INFRATIRE INTRE COMUNA ADUNATI. JUDETUL PRAHOVA…

Hotarari 2016

Hotararea 43 PRIVIND VALIDARE A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI SUPEALA ION MEMBRU PNL Hotararea 39 PRIN CARE SE IA ACT DE DEMISIA CONSILIERULUI LOCAL RINCIOAGA CRISTINA – ELENA SI VACANTAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL Hotararea 32 PRIVIND MODIFICAREA HCL ADUNATI NR. 29 DIN 24.06 2016 PRIVIND APROBAREA NUMARULUI SI COMPONENTEI COMISIILOR DE SPECIALITATE…

Sari la conținut