Hotarari

HOTĂRÂRILE AUTORITĂŢII DELIBERATIVE 1) Registrul pentru evidenta proiectelor de hotarari ale consiliului local pe anul: 2021 –  2020 2) Registrul pentru evidenta hotararilor consiliului local pe anul : 2021 –  2020   –  2019  –  2018  –  2017  –  2016

Alte documente

ALTE DOCUMENTE a) Registrului privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative, precum obiecţiile cu privire la legalitate, efectuate în scris; b) Registrului pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cuprivire la proiectele hotărârilor autorităţii deliberative şi dispoziţiilor autorităţii executive,numai în cazul celor cu caracter normativ; c) Informarea în prealabil, din oficiu, asupra problemelor de interes…

Anunturi

17.11.2023 PROCES VERBAL analizare ofertă financiară  în vederea atribuirii contractului de închiriere prin licitație publică : PROCES VERBAL analizare documente de calificare  cu ocazia vizualizării ofertelor depuse în vederea atribuirii contractului de închiriere prin licitație publică : RAPORTUL PROCEDURII de atribuire a contractului de închiriere Având ca obiect: Închiriere prin licitație publică teren intravilan, cu…

Hotarari 2019

Hotararea 41 PRIVIND ACORDAREA AVIZULUI FAVORABIL VANZARII CU DREPT DE PREEMTIUNE A TERENULUI PROPRIETATE PRIVATA A COMUNEI ADUNATI IN SUPRAFATA DE 84 MP SITUAT IN COMUNA ADUNATI SAT ADUNATI NR 16 B Hotararea 40 PRIVIND VALIDAREA DISPOZITIEI NR. 152 DIN 23.12.2019 A PRIMARULUI COMUNEI ADUNATI PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI ADUNATI PE ANUL 2019…

Resurse Umane

LISTA FUNCŢIILOR DIN CADRUL PRIMĂRIEI COMUNEI ADUNAȚI CE INTRĂ ÎN CATEGORIA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE Septembrie 2022 LISTA FUNCŢIILOR DIN CADRUL PRIMĂRIEI COMUNEI ADUNAȚI CE INTRĂ ÎN CATEGORIA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE MARTIE 2022 „Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”- cod SIPOCA 35 (legea 544/2001) LISTA FUNCŢIILOR DIN CADRUL…

Asistenta Sociala

Ajutor incalzire PROGRAM DEPUNERE CERERI: LUNI-VINERI: 9:30-12:30 CERERE–DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordarii ajutorului de incalzire Acte necesare depunere dosar ajutor de incalzire/supliment pentru energie – Venitul mediu net lunar pana la care se acorda ajutorul pentru incalzire este de 1.386 lei/persoana, in…

Urbanism

DATE IDENTIFICARE CONT BANCAR COMUNA ADUNAȚI CONT IBAN: RO17TREZ52221070250XXXXX COD FISCAL 2843248 Deschis la TREZORERIA CÂMPINA 07.11.2022 –Formular declarare SIA fose 2022                          –HG nr.714 din 26.05.2022 29.04.2021 – CONSULTARE ASUPRA ELABORARII PLAN URBANISTIC DE DETALIU 04.02.2021 – IMPLICAREA PUBLICULUI ÎN ETAPA ELABORĂRII PROPUNERILOR                          – EDILITARE             …

Hotarari 2018

Hotararea 47 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI ADUNAŢI PE ANUL 2019 Hotararea 46 privind stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunaţi, judeţul Prahova începând cu data de 1 ianuarie 2019 Hotararea 45…

Sari la conținut