17.11.2023 PROCES VERBAL analizare ofertă financiară  în vederea atribuirii contractului de închiriere prin licitație publică :

PROCES VERBAL analizare documente de calificare  cu ocazia vizualizării ofertelor depuse în vederea atribuirii contractului de închiriere prin licitație publică :

RAPORTUL PROCEDURII de atribuire a contractului de închiriere Având ca obiect: Închiriere prin licitație publică teren intravilan, cu destinația activități prestări servicii depozitare și vânzare masă lemnoasă în suprafață de …..

09.11.2023 Avand in vedere modificarile aduse articolului art. 27 alin. (21) din Legea nr. 18/1991 si luand in considerare dispozitiile art. II al Legii nr. 123/2023 care stipuleaza: „In termen de 6 luni de la intrarea ln vigoare a prezentei legi, detinatorii sau mostenitorii terenurilor prevazuti la art 27 a/in. (21) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterloare, pot depune cerere personal sau prin posta, cu confirmare de primire, pentru emiterea titlului de proprietate, la primaria localitatilor in a carei raza teritoriala se afla terenul. „; va aducem in atentie faptul ca termenul maxim pana la care persoanele indreptatite pot depune cerere este 18 noiembrie 2023.

23.10.2023 ANUNȚ DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE DE BUNURI PROPRIETATE PUBLICĂ

05.10.2023 RAPORTUL PROCEDURII de atribuire a contractului de închiriere Având ca obiect: închiriere prin licitație publică a spațiului în suprafață totală de 42,46 mp cu destinația Farmacie Umană situat în incinta Centrului Medical, imobil proprietate publică a ….

05.10.2023 PROCES VERBAL DOCUMENTE CALIFICARE 

PROCES VERBAL OFERTA FINANCIARA 

28.09.2023  Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

COMUNA ADUNAȚI anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Extindere și modernizare sistem de iluminat public în localitatea Adunați, jud. Prahova”, propus a fi amplasat în comuna Adunați, satele Adunați, Ocina de Jos și Ocina de Sus – intravilan, titular Comuna Adunați.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Prahova, din Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr.306 și la sediul Primăriei comunei Adunați din Adunați, sat Adunați nr.87, în zilele de luni până vineri, între orele 09.00 – 15.00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Prahova.

S-a afișat astăzi 28.09.2023 la sediul Primăriei comunei Adunați

28.09.2023 ANUNȚ DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE DE BUNURI PROPRIETATE PUBLICĂ

28.09.2023 ANUNȚ PRIVIND SCOATEREA LA LICITAȚIE PUBLICĂ ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 454 MP, CARE APARȚINE DOMENIULUI PRIVAT AL COMUNEI ADUNAȚI

18.09.2023 REZULTAT LICITAȚIE PUBLICĂ ORGANIZATA ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII SPAȚIULUI ÎN SUPRAFAȚĂ TOTALĂ DE 111,17 MP CU DESTINAȚIA CABINET MEDICAL – MEDICINĂ DE FAMILIE ȘI APARTAMENT DE LOCUIT SITUAT ÎN CENTRUL MEDICAL, SAT ADUNAȚI, NR.217, JUDEȚUL PRAHOVA, NR.CADASTRAL 20598, C.F NR.20598 ADUNAȚI

25.08.2023 Anunt privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii spatiului in suprafata totala de 42,46 mp cu destinatia farmacie umana situat in centrul medical sat adunati, nr. 217 judetul Prahova, Nr. cadastral 20598, c.f NR. 20598 Adunati

  • Persoanele interesate pot achita sumele stabilite conform caietului de sarcini (taxa documentație, taxa de participare, garanția obligatorie) în contul RO25TREZ5225006XXX002746 deschis la Trezoreria Câmpina, beneficiar COMUNA ADUNAȚI, cod fiscal 2843248, menționând în OP ce reprezintă suma plătită.

    Mulțumim

16.08.2023 ANUNȚ PRIVIND SCOATEREA LA LICITAȚIE PUBLICĂ ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII A SPAȚIULUI ÎN SUPRAFAȚĂ TOTALĂ DE 111,17 MP CU DESTINAȚIA CABINET MEDICAL – MEDICINĂ DE FAMILIE ȘI APARTAMENT DE LOCUIT SITUAT ÎN CENTRUL MEDICAL, SAT ADUNAȚI, NR.217, JUDEȚUL PRAHOVA, NR.CADASTRAL 20598, C.F NR.20598 ADUNAȚI

  • Persoanele interesate pot achita sumele stabilite conform caietului de sarcini (taxa documentație, taxa de participare, garanția obligatorie) în contul RO25TREZ5225006XXX002746 deschis la Trezoreria Câmpina, beneficiar COMUNA ADUNAȚI, cod fiscal 2843248, menționând în OP ce reprezintă suma plătită.

    Mulțumim

03.07.2023 PRIMARIA COMUNEI ADUNATI judetul PRAHOVA cu sediul in localitatea Adunati sat Adunati nr.87, judetul Prahova, publica anuntul privind organizarea concursului de recrutare pentru pentru ocuparea pe durata nedeterminata a functiei publice de executie vacante de Inspector, clasa I, grad principal, COMPARTIMENT TEHNIC, INVESTITII SI IMPLEMENTARE FONDURI EUROPENE, in baza art. IV din OUG 34/2023 – alin.{2) lit. a) si art. 618 alin. (3) din Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. Durata timp de munca: 8h/zi – 40h/saptamana.

08.06.2023 ANUNȚ PRIVIND SCOATEREA LA LICITAȚIE PUBLICĂ ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 454 MP, CARE APARȚINE DOMENIULUI PRIVAT AL COMUNEI ADUNAȚI

06.06.2023 Rezultatul probei scrise la examenului de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut a functionarului public din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Adunati ,,Compartiment Taxe, lmpozite, Financiar, Contabil”, desfaSurat in data de 06.06 2023, ora 10,00

29.05.2023 Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la examenului de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut a functionarului public din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Adunati ,,Compartiment Taxe, lmpozite, Financiar, Contabil”

04.05.2023 PRIMARIA COMUNEI ADUNAȚI cu sediul în localitatea Adunați sat Adunati nr.87, județul Prahova în baza art.618 alin.22 din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare organizează EXAMEN PENTRU PROMOVAREA ÎN GRAD PROFESIONAL, în limita …

Bibliografie

25.03.2023 Servicii de contractare a unei finantari rambursabile interne in valoare de 1.000.000,00 lei, cu o maturitate de maxim 5 ani

14.03.2023 Inregistrare gratuita cadastru si carte funciara

 

 

 

 

08.03.2023 Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu COMUNA ADUNAȚI anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Reabilitare și extindere modernizare drumuri în comuna Adunați, județul Prahova”, propus a fi amplasat în comuna Adunați, satele Adunați, Ocina de Jos și Ocina de Sus – intravilan, titular Comuna Adunați. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Prahova, din Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr.306 și la sediul Primăriei comunei Adunați din Adunați, sat Adunați nr.87, în zilele de luni până vineri, între orele 09.00 – 15.00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Prahova. S-a afișat astăzi 08.03.2023 la sediul Primăriei comunei Adunați

16.01.2023 Stimati clienti FLORICON SALUB SRL va informeaza ca in aoul 2023 va desfasura in aria de operare Zona 7- Campaniile periodice de colectare a deseurilor periculoase din deseurile menajere , Deseurile periculoase din deseurile menajere si deseurile voluminoase se vor colecta in zilele programate, numai pe baza de comanda telefonica la numarul_0244 375 151, iar solicitarile telefonice se vor face anterior datei programate, de luni-vineri, in intervalul orar 8.00 -14.00.

13.01.2023 SERVICII DE ÎNSCRIERE A IMOBILELOR ÎN SISTEMUL INTEGRAT DE CADASTRU ȘI CARTE FUNCIARĂ PE SECTOARE conform art.9 alin.34 din Legea nr.7/1996 pe raza …..

Caiet de sarcini

03.01.2023 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI ADUNATI PE ANUL 2023

Sari la conținut