17.11.2023 PROCES VERBAL analizare ofertă financiară  în vederea atribuirii contractului de închiriere prin licitație publică :

PROCES VERBAL analizare documente de calificare  cu ocazia vizualizării ofertelor depuse în vederea atribuirii contractului de închiriere prin licitație publică :

RAPORTUL PROCEDURII de atribuire a contractului de închiriere Având ca obiect: Închiriere prin licitație publică teren intravilan, cu destinația activități prestări servicii depozitare și vânzare masă lemnoasă în suprafață de …..

09.11.2023 Avand in vedere modificarile aduse articolului art. 27 alin. (21) din Legea nr. 18/1991 si luand in considerare dispozitiile art. II al Legii nr. 123/2023 care stipuleaza: „In termen de 6 luni de la intrarea ln vigoare a prezentei legi, detinatorii sau mostenitorii terenurilor prevazuti la art 27 a/in. (21) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterloare, pot depune cerere personal sau prin posta, cu confirmare de primire, pentru emiterea titlului de proprietate, la primaria localitatilor in a carei raza teritoriala se afla terenul. „; va aducem in atentie faptul ca termenul maxim pana la care persoanele indreptatite pot depune cerere este 18 noiembrie 2023.

23.10.2023 ANUNȚ DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE DE BUNURI PROPRIETATE PUBLICĂ

05.10.2023 RAPORTUL PROCEDURII de atribuire a contractului de închiriere Având ca obiect: închiriere prin licitație publică a spațiului în suprafață totală de 42,46 mp cu destinația Farmacie Umană situat în incinta Centrului Medical, imobil proprietate publică a ….

05.10.2023 PROCES VERBAL DOCUMENTE CALIFICARE 

PROCES VERBAL OFERTA FINANCIARA 

28.09.2023  Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

COMUNA ADUNAȚI anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Extindere și modernizare sistem de iluminat public în localitatea Adunați, jud. Prahova”, propus a fi amplasat în comuna Adunați, satele Adunați, Ocina de Jos și Ocina de Sus – intravilan, titular Comuna Adunați.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Prahova, din Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr.306 și la sediul Primăriei comunei Adunați din Adunați, sat Adunați nr.87, în zilele de luni până vineri, între orele 09.00 – 15.00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Prahova.

S-a afișat astăzi 28.09.2023 la sediul Primăriei comunei Adunați

28.09.2023 ANUNȚ DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE DE BUNURI PROPRIETATE PUBLICĂ

28.09.2023 ANUNȚ PRIVIND SCOATEREA LA LICITAȚIE PUBLICĂ ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 454 MP, CARE APARȚINE DOMENIULUI PRIVAT AL COMUNEI ADUNAȚI

18.09.2023 REZULTAT LICITAȚIE PUBLICĂ ORGANIZATA ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII SPAȚIULUI ÎN SUPRAFAȚĂ TOTALĂ DE 111,17 MP CU DESTINAȚIA CABINET MEDICAL – MEDICINĂ DE FAMILIE ȘI APARTAMENT DE LOCUIT SITUAT ÎN CENTRUL MEDICAL, SAT ADUNAȚI, NR.217, JUDEȚUL PRAHOVA, NR.CADASTRAL 20598, C.F NR.20598 ADUNAȚI

25.08.2023 Anunt privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii spatiului in suprafata totala de 42,46 mp cu destinatia farmacie umana situat in centrul medical sat adunati, nr. 217 judetul Prahova, Nr. cadastral 20598, c.f NR. 20598 Adunati

  • Persoanele interesate pot achita sumele stabilite conform caietului de sarcini (taxa documentație, taxa de participare, garanția obligatorie) în contul RO25TREZ5225006XXX002746 deschis la Trezoreria Câmpina, beneficiar COMUNA ADUNAȚI, cod fiscal 2843248, menționând în OP ce reprezintă suma plătită.

    Mulțumim

16.08.2023 ANUNȚ PRIVIND SCOATEREA LA LICITAȚIE PUBLICĂ ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII A SPAȚIULUI ÎN SUPRAFAȚĂ TOTALĂ DE 111,17 MP CU DESTINAȚIA CABINET MEDICAL – MEDICINĂ DE FAMILIE ȘI APARTAMENT DE LOCUIT SITUAT ÎN CENTRUL MEDICAL, SAT ADUNAȚI, NR.217, JUDEȚUL PRAHOVA, NR.CADASTRAL 20598, C.F NR.20598 ADUNAȚI

  • Persoanele interesate pot achita sumele stabilite conform caietului de sarcini (taxa documentație, taxa de participare, garanția obligatorie) în contul RO25TREZ5225006XXX002746 deschis la Trezoreria Câmpina, beneficiar COMUNA ADUNAȚI, cod fiscal 2843248, menționând în OP ce reprezintă suma plătită.

    Mulțumim

03.07.2023 PRIMARIA COMUNEI ADUNATI judetul PRAHOVA cu sediul in localitatea Adunati sat Adunati nr.87, judetul Prahova, publica anuntul privind organizarea concursului de recrutare pentru pentru ocuparea pe durata nedeterminata a functiei publice de executie vacante de Inspector, clasa I, grad principal, COMPARTIMENT TEHNIC, INVESTITII SI IMPLEMENTARE FONDURI EUROPENE, in baza art. IV din OUG 34/2023 – alin.{2) lit. a) si art. 618 alin. (3) din Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. Durata timp de munca: 8h/zi – 40h/saptamana.

08.06.2023 ANUNȚ PRIVIND SCOATEREA LA LICITAȚIE PUBLICĂ ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 454 MP, CARE APARȚINE DOMENIULUI PRIVAT AL COMUNEI ADUNAȚI

06.06.2023 Rezultatul probei scrise la examenului de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut a functionarului public din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Adunati ,,Compartiment Taxe, lmpozite, Financiar, Contabil”, desfaSurat in data de 06.06 2023, ora 10,00

29.05.2023 Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la examenului de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut a functionarului public din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Adunati ,,Compartiment Taxe, lmpozite, Financiar, Contabil”

04.05.2023 PRIMARIA COMUNEI ADUNAȚI cu sediul în localitatea Adunați sat Adunati nr.87, județul Prahova în baza art.618 alin.22 din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare organizează EXAMEN PENTRU PROMOVAREA ÎN GRAD PROFESIONAL, în limita …

Bibliografie

25.03.2023 Servicii de contractare a unei finantari rambursabile interne in valoare de 1.000.000,00 lei, cu o maturitate de maxim 5 ani

14.03.2023 Inregistrare gratuita cadastru si carte funciara

 

 

 

 

08.03.2023 Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu COMUNA ADUNAȚI anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Reabilitare și extindere modernizare drumuri în comuna Adunați, județul Prahova”, propus a fi amplasat în comuna Adunați, satele Adunați, Ocina de Jos și Ocina de Sus – intravilan, titular Comuna Adunați. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Prahova, din Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr.306 și la sediul Primăriei comunei Adunați din Adunați, sat Adunați nr.87, în zilele de luni până vineri, între orele 09.00 – 15.00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Prahova. S-a afișat astăzi 08.03.2023 la sediul Primăriei comunei Adunați

16.01.2023 Stimati clienti FLORICON SALUB SRL va informeaza ca in aoul 2023 va desfasura in aria de operare Zona 7- Campaniile periodice de colectare a deseurilor periculoase din deseurile menajere , Deseurile periculoase din deseurile menajere si deseurile voluminoase se vor colecta in zilele programate, numai pe baza de comanda telefonica la numarul_0244 375 151, iar solicitarile telefonice se vor face anterior datei programate, de luni-vineri, in intervalul orar 8.00 -14.00.

13.01.2023 SERVICII DE ÎNSCRIERE A IMOBILELOR ÎN SISTEMUL INTEGRAT DE CADASTRU ȘI CARTE FUNCIARĂ PE SECTOARE conform art.9 alin.34 din Legea nr.7/1996 pe raza …..

Caiet de sarcini

03.01.2023 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI ADUNATI PE ANUL 2023

07.11.2022 Formular declarare SIA fose 2022

                         –HG nr.714 din 26.05.2022

03.11.2022 ANUNT PRIVIND SCOATEREA LA LICITATIE PUBLICA IN VEDEREA INCHIRIERII A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 454 MP, CARE APARTINE DOMENIULUI PRIVAT AL COMUNEI ADUNATI

17.03.2022  Rezultatul probei interviu la examenul organizat pentru promovarea în grad profesional a funcţiei publice de execuție, consilier, grad profesional principal , din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunați, Compartiment „URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI ”, desfășurat în data de 17.03. 2022, ora 10,00

15.03.2022 Rezultatul probei scrise la examenul organizat pentru promovarea în grad profesional a funcţiei publice de execuție, consilier, grad profesional principal , din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunați, Compartiment „URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI ”, desfășurat în data de 15.03. 2022, ora 10,00

10.03.2022 Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la EXAMENUL DE PENTRU PROMOVAREA ÎN GRAD PROFESIONAL, în limita funcțiiIor publice rezervate promovării, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate în baza art.618 alin.22 din Codul Administrativ, cu modificările și completările

08.02.2022 Anunț privind înscrierea în lista candidaților pentru personalul de recensământ în vederea prestării serviciilor aferente RPL2021 în teritoriu

07.02.2022 PRIMARIA COMUNEI ADUNAȚI cu sediul în localitatea Adunați sat Adunati nr.87, județul Prahova în baza art.618 alin.22 din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare organizează EXAMEN PENTRU PROMOVAREA ÎN GRAD PROFESIONAL, în limita funcțiiIor publice rezervate promovării, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate.

01.09.2021 Anunt publicitar In vederea atribuirii contractului de achizitie care are ca obiect ,, Exeeutie Lucrari de Reparatie imprejmuire si amenajare alee aeces secundar sediu actual Primarie – Comuna Adunati, judetul Prahova.”

24.06.2021  COMUNICARE INCHEIERE FINALA (DEZINVESTIRE) CIVILA

20.04.2021 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al comunei Adunați

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri cu caracter normativ care se supun adoptării Consiliului Local al Comunei Adunați

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE  aprobă Regulamentul de închiriere a bunurilor imobile aflate în domeniul public sau privat al UAT – comuna Adunați,

15.04.2021 ANUNT INDIVIDUAL pentru comunicarea prin publicitate Nr. 2458/15.04.2021

12.04.2021 PRIMARIA COMUNEI ADUNATI cu sediul in localitatea Adunati sat Adunati nr.87, judetul Prahova in baza art.618 alin.22 din Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare organizeaza EXAMEN PENTRU PROMOVAREA IN GRAD PROFESIONAL, in limita functiilor publice rezervate promovarii, cu incadrarea in fondurile bugetare alocate

19.03.2021 ANUNȚ referitor la elaborarea unui proiect de hotarâre cu caracter normativ

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea pachetului cu rechizite școlare ,,Ghiozdanul Meu”

19.03.2021 ANUNȚ referitor la elaborarea unui proiect de hotarâre cu caracter normativ

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea numărului și cuantumului burselor școlare acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din comuna Adunați aferente anului școlar 2020 – 2021

18.03.2021 ANUNȚ referitor la elaborarea unui proiect de hotarâre cu caracter normativ

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului local al comunei Adunați pe anul 2021

Bugetul local centralizat pe anul 2021

LISTA DE INVESTIŢII BUGET PE ANUL 2021

16.03.2021 ANUNȚ referitor la elaborarea unui proiect de hotarâre cu caracter normativ

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind indexarea impozitelor şi taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2022 la nivelul comunei Adunați

25.02.2021 –  Rezultatul probei interviu la examenul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie, inspector , grad profesional debutant din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunati, Compartiment ,,Asistenta Sociala”,desfasurat in data de 25.02 2021, ora 10,00

                         – RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI

24.02.2021 ANUNT REFERITOR LA SUSTINEREA INTERVIULUI ORGANIZAT in vederea ocuparii functia publica de INSPECTOR, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei ADUNATI, Compartiment Asistenta Sociala,

23.02.2021 Rezultatul probei scrise la examenul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie, inspector , grad profesional debutant , din cadrul aparatului de specialitate al primaruui comunei Adunati,Compartiment ,,Asistenta Sociala”,desfasurat in data de 23.02 2021, ora 10,00

22.02.2021 REZULTAT FINAL AL PROBEI SUPLIMENTARE DE TESTARE A COMPETENTELOR IN DOMENIUL TEHNOLOGIEI INFORMATIEI LA CONCURSUL DE RECRUTARE ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI PUBLICE DE INSPECTOR, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei ADUNATI, Compartiment Asistenta Sociala, desfasurat in data de 22.02.2021, ora 10,00

15/02/2021 Anunt  privind modificarea Dispozitiei Primarului comunei Adunați nr.128 / 23.12.2020 privind organizarea concursului pentru ocuparea functiei publice vacante din categoria funcționarilor publici de execuție, inspector, clasa I, gradul profesional debutant, la Compartimentul Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Adunați judeţul Prahova;

11/02/2021 Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere Ia concursul de recrutare pentru ocuparea prin concurs, pe perioada nedeterminata, a functiei publice de executie vacanta de inspector, grad profesional debutant in cadrul Compartimentului Asistenta Sociala

04.02.2021 – IMPLICAREA PUBLICULUI ÎN ETAPA ELABORĂRII PROPUNERILOR

                         EDILITARE I,  EDILITARE II             –INCADRARE                –PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR I, PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR II

                         REGLEMENTARI I, REGLEMENTARI II               –SITUATIA EXISTENTA I,  SITUATIA EXISTENTA II

04/01/2021 – IMPLICAREA PUBLICULUI ÎN ETAPA DE DOCUMENTARE SI ELABORARE A STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

02/11/2020 –Ca măsură de prevenire a infectării sau răspândirii noului coronavirus (Covid-19), la nivelul UAT ADUNAȚI activitatea de relații cu publicul se va desfășura preponderent în mediul on-line prin intermediul adresei de e-mail comuna.adunati@gmail.com, prin intermediul telefonului 0244.395.053 sau prin servicii de curierat sau poștale la adresa Sat Adunați nr.87, com. Adunați, jud. Prahova.

                          ANUNT COLECTIV pentru comunicarea prin publicitatate

30/06/2020  Date privind contul bancar unde se poate face plata taxelor în domeniul urbanismului (emitere certificate urbanism, avize, autorizații construire):

DATE IDENTIFICARE CONT BANCAR COMUNA ADUNAȚI

CONT IBAN: RO17TREZ52221070250XXXXX

COD FISCAL 2843248

Deschis la TREZORERIA CÂMPINA

22/10/2020 Anunt validare candidatura primar

09/04/2020 Primăria comunei Adunați anunță publicul interesat asupra faptului că poate transmite comentarii/opinii/observații privind documentele menționate în anunț inclusiv în format electronic la adresa de e-mail a Primăriei comunei Adunați:    

comuna.adunati@gmail.com

23/03/2020 RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI:  Functia publica sau functiile publice pentru care se organizeaza concursul 2 : 1. Inspector principal, Compartimentul Taxe, lmpozite, Financiar, Contabil

20/03/2020 Rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie, inspector clasa I, grad profesional principal in cadrul compartimentului ,,Taxe, lmpozite, Financiar, Contabil”

19/03/2020 Rezultatul solutionarii contestatiei formulata de catre candidatul Tudor Gabriela – Viorica

17/03/2020  Rezultatul probei scrise la examenul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie, inspector clasa I, grad profesional principal in cadrul compartimentului „Taxe si Impozite, Financiar, Contabil”

17/03/2020 In atentia domnului Primar : In contextul aplicarii masurilor preventive de combatere a infectarii cu „ COVID-19,, Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Breaza,jud. Prahovay va aduce la cunostinta urmatoarele:

16/03/2020 REZULTATUL FINAL AL PROBEI SUPLIMENTARE DE TESTARE A COMPETENTELOR IN DOMENIUL TEHNOLOGIEI ‘ INFORMATIEI LA CONCURSUL DE RECRUTARE ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI PUBLICE DE INSPECTOR, GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL

06/03/2020 Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea prin concurs, pe perioada nedeterminata, a functiei publice de executie vacanta de inspector, grad profesional principal in cadrul Compartimentului Taxe, lmpozite, Financiar, Contabil

10/02/2020 – PRIMARIA COMUNEI ADUNATI cu sediul in localitatea Adunati sat Adunati nr.87, judetul Prahova organizeaza concurs pentru ocuparea pe durata nedeterminata a functiei publice de executie vacante de Inspector, clasa I, grad profesional principal din Compartimentul Taxe, lmpozite, Financiar, Contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunati, judetul Prahova.

                           Bibliografie pentru concurs        Declaratie pe propria raspundere cf OUG 24 din 2008      Formular de inscriere    –Opis documente inscriere la concurs RECRUTARE   

                          –FISA POSTULUI INSPECTOR 2020 doc           Model adeverinte   

29/01/2020 Anunt public privind decizia etapei de incadrare

17/01/2020 ANUNT referitor la elaborarea unui proiect de hotarare cu caracter normativ

27/11/2019- In vederea atribuiri contractulul de achizitie care are ca obiect nExecutia de lucrari pentru reparatii interioare si vopsire lavabila birouri sediu actual primarie Comuna Adunati”

                        –Caiet de sarcini

14/11/2019- ANUNT referitor la elaborarea unor p’r oiecte de hotarare. in temeiul art. 7  alin .1 din Legea nr.52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, se aduce la cunnostinta publica urmatoarele proiecte de acte normative ce urmeaza a fi supuse aprobarii Consiliului local al comunei Adunati.

27/08/2019 –Anunt publicitar in vederea atribuirii contractului de achizitie care are ca obiect Executia de lucrari pentru ,,Reparatie prin asfaltare a drumurilor comunale DC112 pe o lungime de 1312 mt Si DC Cimitirulul pe o lungime de 331 mt-Comuna Adunati, judetul Prahova.”
                                     –Documentatie
                      –Anunt publicitar in vederea atribuiri contractului de achizitie care are ca obiect Executia de lucrari pentru ,Reparatie prin asfaltare a drumurilor in comuna Adunati -Punct „Valceaua Stanclului”- 300 mt
                                     –Documentatie

06/08/2019 REZULTAT PROBA INTERVIU DIN DATA DE 06.08.2019 Ia concursul organizat in vederea ocuparii functiei contractuale de executie de muncitor necalificat, post vacant in cadrul Compartimentului Administrativ.

01/08/2019 REZUL TAT PROBA SCRISA La concursul organizat in vederea ocuparii functiei contractuale de executie de muncitor necalificat, post vacant in cadrul Compartimentului Administrativ.

25/07/2019  Rezultatul probei de selecţie a dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacant de muncitor necalificat din cadrul Compartimentului Administrativ

15/07/2019  ÎNTOCMIRE P.U.D. – RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE ȘI CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE, ANEXE, DRUM ACCES ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER, ALEI CAROSABILE ȘI PIETONALE, SPAȚIU PARCARE, UTILITĂȚI, ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER

10/07/2019 PRIMARIA COMUNEI ADUNATI avand sediul ln localitatea Adunati, sat Adunati, nr.87,judet Prahova, titular al planului/programului:”INTOCMIRE P.U.D.- RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE SI CONSTRUIRE SEDIU PRIMARIE, ANEXE, DRUM ACCES SI ORGANIZARE DE SANTIER, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, SPATIU PARCARE, UTILITATI, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE”, propus a fi amplasat ln localitatea Adunati, sat Ocina de Jos, nr. 122B,judetul Prahova, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a AVIZULUI DE MEDIU pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de lncadrare.

09/07/2019 Primaria comunei Adunati, cu sediul Tn comuna Adunati, sat Adunati, nr.87, judetul Prahova, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a postului contractual de executie muncitor necalificat norma intreaga, vacant in cadrul Compartimentului ‘ ,Administrativ”, conform HGR nr.286/23.03.2011.

27/06/2019 PROGRAM – FLORICON SALUB SRL va informeaza ca in anul 2019 va desfasura in aria de operare Zona 7- Campina, campaniile periodice de colectare a deseurilor periculoase din deseurile menajere

08/05/2019 FLORICON SALUB SRLvainformeaza ca in anul 2019vadesfasura in aria de operare Zona 7- Campina, campaniileperiodice de colectare a deseurilorpericuloase din deseurilemenajere ( deseuri de ambalaje de la produse de igienizare, de exemplu: recipientele de la deodorante, spray-uri, diverse cosmetice, sampoane, sapunuri, detergenti, alteproduse de curatenie ), ambalaje de la vopsea pe baza de ulei/solventi (cutii de vopsea, recipiente de la diluanti/uleiuri auto) spray-uri, bateriisiacumulatoriportabili,becuri, tuburifluorescente, tuburi halogen,respectiv a deseurilorvoluminoase(mobilier uzat: canapele, mese, scaune;deseuri de echipamenteelectricesielectronice).

08/05/2019  Anunt privind inchirierea cu atribuire directa a pajistilor

Sari la conținut