Alte documente

ALTE DOCUMENTE a) Registrului privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative, precum obiecţiile cu privire la legalitate, efectuate în scris; b) Registrului pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cuprivire la proiectele hotărârilor autorităţii deliberative şi dispoziţiilor autorităţii executive,numai în cazul celor cu caracter normativ; c) Informarea în prealabil, din oficiu, asupra problemelor de interes…

Anunturi

17.11.2023 PROCES VERBAL analizare ofertă financiară  în vederea atribuirii contractului de închiriere prin licitație publică : PROCES VERBAL analizare documente de calificare  cu ocazia vizualizării ofertelor depuse în vederea atribuirii contractului de închiriere prin licitație publică : RAPORTUL PROCEDURII de atribuire a contractului de închiriere Având ca obiect: Închiriere prin licitație publică teren intravilan, cu…

Sari la conținut