Alte documente

ALTE DOCUMENTE a) Registrului privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative, precum obiecţiile cu privire la legalitate, efectuate în scris; b) Registrului pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cuprivire la proiectele hotărârilor autorităţii deliberative şi dispoziţiilor autorităţii executive,numai în cazul celor cu caracter normativ; c) Informarea în prealabil, din oficiu, asupra problemelor de interes…

Anunturi

01.09.2021 Anunt publicitar In vederea atribuirii contractului de achizitie care are ca obiect ,, Exeeutie Lucrari de Reparatie imprejmuire si amenajare alee aeces secundar sediu actual Primarie – Comuna Adunati, judetul Prahova.” 24.06.2021  COMUNICARE INCHEIERE FINALA (DEZINVESTIRE) CIVILA 20.04.2021 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al comunei Adunați…