Alte documente

ALTE DOCUMENTE a) Registrului privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative, precum obiecţiile cu privire la legalitate, efectuate în scris; b) Registrului pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cuprivire la proiectele hotărârilor autorităţii deliberative şi dispoziţiilor autorităţii executive,numai în cazul celor cu caracter normativ; c) Informarea în prealabil, din oficiu, asupra problemelor de interes…

Anunturi

07.11.2022 –Formular declarare SIA fose 2022                          –HG nr.714 din 26.05.2022 03.11.2022 ANUNT PRIVIND SCOATEREA LA LICITATIE PUBLICA IN VEDEREA INCHIRIERII A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 454 MP, CARE APARTINE DOMENIULUI PRIVAT AL COMUNEI ADUNATI 17.03.2022  Rezultatul probei interviu la examenul organizat pentru promovarea în grad profesional a…

Sari la conținut