Hotarari 2019

Hotararea 41 PRIVIND ACORDAREA AVIZULUI FAVORABIL VANZARII CU DREPT DE PREEMTIUNE A TERENULUI PROPRIETATE PRIVATA A COMUNEI ADUNATI IN SUPRAFATA DE 84 MP SITUAT IN COMUNA ADUNATI SAT ADUNATI NR 16 B Hotararea 40 PRIVIND VALIDAREA DISPOZITIEI NR. 152 DIN 23.12.2019 A PRIMARULUI COMUNEI ADUNATI PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI ADUNATI PE ANUL 2019…

Resurse Umane

„Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”- cod SIPOCA 35 (legea 544/2001) Lista functiilor publice la 30 septembrie 2020 Lista functiilor publice la 30 martie 2020 Lista functiilor septembrie 2019 Lista functiilor martie 2019 Lista functiilor septembrie 2018 Lista functiilor martie 2018