Asistenta Sociala

Cereri – Declaratii – Alte documente  AJPIS Prahova: aici Cerere acordare prestatii sociale ASF, VMG, Ajutor incalzire. LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordarii ajutorului social Cerere acordare alocatie de stat Cerere acordare indemnizatie crestere copil/stimulent. Adeverinta tip anexa II angajator pentru indemnizatie crestere copil/stimulent. Declaratie beneficiar VMG. Declaratie beneficiar ASF. Declaratii mama pentru beneficiari…

Urbanism

DATE IDENTIFICARE CONT BANCAR COMUNA ADUNAȚI CONT IBAN: RO17TREZ52221070250XXXXX COD FISCAL 2843248 Deschis la TREZORERIA CÂMPINA 29.04.2021 – CONSULTARE ASUPRA ELABORARII PLAN URBANISTIC DE DETALIU 04.02.2021 – IMPLICAREA PUBLICULUI ÎN ETAPA ELABORĂRII PROPUNERILOR                          – EDILITARE              –INCADRARE              –PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR                          –REGLEMENTARI…

Hotarari 2018

Hotararea 47 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI ADUNAŢI PE ANUL 2019 Hotararea 46 privind stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunaţi, judeţul Prahova începând cu data de 1 ianuarie 2019 Hotararea 45…